Търговски дружества

„Булминвекс ГБ” ЕООД
Управител: Силвия Дойчинова
тел.:  02 957 65 79; 089 3567105
гр. София, ул. „Борислав Огойски” № 14
e-mail: office@gornabania1.info
web: www.gornabania1.info
 
 

 

„Билкокооп” ЕООД
Управител: Пламен Нонински
тел.: 02 837 54 25, 0885 22 50 22
гр. София, ул. „Петър Панайотов” № 26
e-mail: bilko4all@abv.bg

 


 
„Булгаркооп Импорт-експорт” ЕООД
Управител: Ангел Диамандиев
тел.: 02 926 64 09, 087 867 13 78
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: bulgarcoop@ccu-bg.com

 

 

 

„Кооптурист” ЕООД

Управител: Ирина Петрова 

тел.: 02 926 67 22; 0895 69 17 91
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99

 

„Интелект КООП” ЕООД

Управител: Теодора Николаева
тел.: 032 69 28 47; 0878 671 181

Хотелски комплекс "Интелкооп", гр. Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13А
тел: 032 69 28 47; 0878 67 11 81
e-mail: info_intelcoop@coophotels.bg

web: intelcoop.bg
 
Хотелски комплекс "КООП Рожен", м. Роженски поляни 
Обл. Смолян 
Управител: Лазар Солаков
тел: 030 95 80 09; 0877 32 11 42
e-mail: info_cooprojen@coophotels.bg
web: www.cooprojen.bg


„Кооптурист-Китен” ЕООД
Управител: Костадин Терзиев
тел.: 0550 3 61 85, 089 996 20 93
гр. Китен, хотелски комплекс „КООП-Китен”
e-mail: coopm@abv.bg
web:www.coopkiten.bg

 
„Кооптурист-Странджа” ЕООД
Управител: Валентин Савов
тел.: 052 38 85 55, 089 996 22 26
гр. Варна, Златни пясъци, хотелски комплекс  „Странджата”
e-mail: info_strandzha@coophotels.bg
web: www.strandjacoop.bg 
  
„Мелса-КООП” ЕООД
Управител: Николай Армянов
тел.: 0554 58850, 089 356 70 41
гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” № 27
e-mail: info_melsacoop@coophotels.bg
web: www.melsacoop.bg 
 

„Релакс КООП” ЕООД
Управител: Петър Ашламашки
тел.: 06118 22 42; 088 250 00 15
с. Вонеща вода, обл. Велико Търново
web: www.relaxcoop.bg 
 
"Кооп Маркет" ЕООД
Управител: Христо Струмин
тел.: 02 902 4824 302; 0886 43 14 65
гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
e-mail: coop_hristo@abv.bg

 

 

„Гранари Кооп” ООД
Управител: Милка Христова 
тел: 0888 15 11 80
гр. Павликени, бул. „Руски” № 21
e-mail: brea_koop@abv.bg

 


 
„Кооп-Златен клас” ООД
Управител: Искра Гичева
тел.: 088 772 09 85
гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 1

 

 

 

 

Акционерно участие на Централния кооперативен съюз:

Европейско ниво

„Кооперативен дом – Европа“
КООП ЕВРО –
акционерно участие за съвместна покупка на стоки
„Бс – Кооп Трейд“ ЕКД


Национално участие

СБПЛР "Здраве" ЕАД
Изп. директор: Виолета Костадинова
тел.: 02 997 70 36; 02 997 72 99; 0898 650 330
гр. Банкя, ул. "Георги Сава Раковски" 15
e-mail: sbr_zdrawe@abv.bg
web: www.coopsbrzdrave.bg

Холдинг„Кооперативен бизнес” АД  
Изп. директор:
тел.: 02 926 67 66, 02 987 37 19, 088 830 99 14
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99

„Кооптърговия и туризъм” АД
Изп. директор: Бойка Добрева                
гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
e-mail: coop_trade@abv.bg; boyka.dobreva@cks.bg
web: www.cooptrade.bg

Холдинг "Кооп-Юг" АД
Изп. директор: Бисер Лазаров
тел.: 02 851 07 92, 0888 61 22 43
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com