Търговски дружества


„Булминвекс ГБ” ЕООД
Управител: Силвия Дойчинова
тел.:  02 957 60 75; 089 3567105
гр. София, ул. „Борислав Огойски” № 14
e-mail: office@gornabania1.info
web: www.gornabania1.info

 

„Билкокооп” ЕООД
Управител: Борислав Траянов
тел.: 02/ 837 54 25; 0893 56 80 06
гр. София, ул. „Петър Панайотов” № 26
e-mail: office@bilkocoop.com

 

 

„Булгаркооп Импорт-експорт” ЕООД
Управител: Ангел Диамандиев
тел.: 02 926 64 09, 087 867 13 78
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: bulgarcoop@ccu-bg.com

 

„Кооптурист” ЕООД

Управител: Десислава Кърджова 

тел.: +359 895 691 791; +359 895 689 694
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99

e-mail: info@coophotel.bg

 

„КООП Централ“ ЕООД

Управител: Десислава Кърджова 

тел.: +359 895 691 791; +359 895 689 694

e-mail: info@coophotel.bg

web: www.coophotel.bg 

 

„Интелект КООП” ЕООД

Управител: Теодора Николаева
тел.: 032 69 28 47; 0878 671 181

 

Хотелски комплекс "Интелкооп", гр. Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13А
тел: 032 69 28 47; 0878 67 11 81
e-mail: info_intelcoop@coophotels.bg 

web: www.intelcoop.bg

 

Хотелски комплекс "КООП Рожен", м. Роженски поляни 
Обл. Смолян 
Управител: Лазар Солаков
тел: 030 95 80 043; 0877 32 11 42
e-mail: info_cooprojen@coophotels.bg
web: www.cooprojen.bg

 

„Кооптурист-Китен” ЕООД
Управител: Костадин Терзиев
тел.: 0550 3 61 85, 089 996 20 93
гр. Китен, хотелски комплекс „КООП Китен”
e-mail: info_kiten@coophotels.bg
web:www.coopkiten.bg

 
„Кооптурист-Странджа” ЕООД
Управител: Валентин Савов
тел.: 052 38 8 544, 089 996 22 26
гр. Варна, Златни пясъци, хотелски комплекс „КООП Странджа”
e-mail: info_strandzha@coophotels.bg
web: www.strandjacoop.bg 
 

„Мелса КООП” ЕООД
Управител: Николай Армянов
тел.: 0554 58850; 0884 76 52 52; 089 356 70 41
гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” № 27
e-mail: info_melsacoop@coophotels.bg
web: www.melsacoop.bg 
 


„Релакс КООП” ЕООД

Управител: Катя Костадинова

Хотелски комплекс "Релакс КООП",

с. Вонеща вода, обл. Велико Търново
тел.: 06118 22 42; 0894 50 64 53

e-mail: info_relaxcoop@coophotels.bg
web: www.relaxcoop.bg 


 
Къщи за гости " КООП Добринище",

гр. Добринище, ул. "Незнаен войн" 1

тел.: +359 898 651 305; +359 898 651 304

e-mail: info_coopdobrinishte@coophotels.bg

web: www.coopdobrinishte.bg

 

"Кооп Маркет" ЕООД
Управител: Бойка Добрева
тел.: 02 902 4825
гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
e-mail: coop.market@abv.bg

 

 „Гранари Кооп” ООД
Управител: Милка Христова 
тел: 0888 15 11 80
гр. Павликени, бул. „Руски” № 21
e-mail: bred_koop@abv.bg

 

„Кооп-Златен клас” ООД
Управител: Искра Гичева
тел.: 088 772 09 85
гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 1

email: narkoop_kubrat@abv.bg

 

 

Акционерно участие на Централния кооперативен съюз:

Европейско ниво

„Кооперативен дом – Европа“
КООП ЕВРО –
акционерно участие за съвместна покупка на стоки
„Бс – Кооп Трейд“ ЕКД


Национално участие

СБР "Здраве" ЕАД
Изп. директор: Виолета Костадинова
тел.: 02 997 72 31; 0898 650 330
гр. Банкя, ул. "Георги Сава Раковски" 15
e-mail: info@zdravecoop.bg

web: www.coopsbrzdrave.bg

 

Холдинг„Кооперативен бизнес” АД  
Изп. директор:
тел.: 02 926 67 66, 02 987 37 19, 088 830 99 14
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99

 

„Кооптърговия и туризъм” АД
Изп. директор: Бойка Добрева  

тел.: 02/902 48 27;
гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
e-mail: coop_trade@abv.bg;
web: www.cooptrade.bg

 

Холдинг "Кооп-Юг" АД
Изп. директор: Бисер Лазаров
тел.: 02 851 07 92, 0888 61 22 43
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com