Търговски дружества

 "Булминвекс ГБ" ЕООД
Управител: Силвия Дойчинова
тел.:02 957 60 75; 089 356 71 05
гр. София, ул. „Борислав Огойски" 14
e-mail: office@gornabania1.info
web: www.gorabania1.bg

 "Билкокооп" ЕООД
Управител: Силвия Дойчинова
тел.:
02 957 60 75; 089 356 71 05
гр. София, ул. „Борислав Огойски" 14
e-mail: office@bilkokoop.com

„Булгаркооп Импорт-експорт” ЕООД
Управител: Ангел Диамандиев
тел.: 02 926 64 09, 087 867 13 78
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: bulgarcoop@ccu-bg.com

„Кооп Mаркет” ЕООД
Управител: Николай Борисов
тел.: 02 902 4825
гр. София, бул. „Никола Мушанов” №116
e-mail: coopmarket@cooptrade.bg

„Кооптурист” ЕООД
„КООП Централ“ ЕООД

Управител: Десислава Кърджова
тел.: 0895 691 791; 0895 689 694
гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 99
e-mail: restaurant@coophotel.bg

Хотел КООП, гр. София
тел.: 0895 691 791
e-mail: info@coophotel.bg
web: www.coophotel.bg

„Интелект КООП” ЕООД
Управител: Теодора Николаева
тел.: 032 69 28 47; 0878 671 181

Хотелски комплекс "Интелкооп", гр. Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13а
тел: 032 69 28 47; 0878 67 11 81
e-mail: info_intelcoop@coophotels.bg
web: www.intelcoop.bg

Хотелски комплекс "КООП Рожен", м. Роженски поляни 
обл. Смолян 

тел: 030 95 80 043; 0877 32 11 42
e-mail: info_cooprojen@coophotels.bg
web: www.cooprojen.bg

„Кооптурист-Китен” ЕООД
Управител: Александър Самарин
тел.: 0550 3 61 85, 0889 30 50 04
гр. Китен, хотелски комплекс „КООП Китен”
e-mail: info_kiten@coophotels.bg
web: www.coopkiten.bg

„Мелса КООП” ЕООД
Управител: Галина Янакиев
тел.: 0884 765 252
гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” № 27
e-mail: info_melsacoop@coophotels.bg
web: www.melsacoop.bg

„Кооптурист - Странджа” ЕООД
Управител: Ивайло Люцканов
тел.: 05 238 85 44; 089 996 22 26
гр. Варна, Златни пясъци, х.к. "КООП Странджа" 
e-mail: info_strandzha@coophotels.bg
web: www.strandjacoop.bg

„Релакс КООП” ЕООД
Управител: Павел Ганчев
с. Вонеща вода, обл. Велико Търново
тел.: 06118 22 42; 0888 71 54 50
e-mail: info_relaxcoop@coophotels.bg
web: www.relaxcoop.bg 

СБР "Здраве" ЕАД
Изп. директор: д-р Виолета Костадинова DM, Phd
тел.: 02 997 7231, 0898 650 330
гр. Банкя, ул. „Г.С.Раковски” № 15
email: info@coopzdrave.bg
web: www.coopsbrzdrave.bg

„Кооп-Златен клас” ООД
Управител: Искра Гичева
тел.: 088 772 09 85
гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” № 1
e-mail: narkoop_kubrat@abv.bg

„Гранари Кооп” ООД
Управител: Милка Христова 
тел: 0888 15 11 80
гр. Павликени, бул. „Руски” № 21
e-mail: bred_koop@abv.bg

„Кооптърговия и туризъм” АД
тел.: 02 902 48 27
гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
e-mail: cooptrade@cooptrade.bg
web: www.cooptrade.bg

АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

 ХОЛДИНГ КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС АД
Изп. директор: Веска Димитрова
тел.: 02 926 68 85
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 99

Холдинг "Кооп-Юг" АД
Изп. директор: Бисер Лазов
тел.: 02 851 07 92, 0888 61 22 43
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com