История на кооперативното движение

Първата българска кооперация е създадена на 26 октомври 1890 г. в с. Мирково, Софийска област - „Мирковско заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”.

Вдъхновени от кооперативната идея инициатори за създаване на първата кооперация в България са Тодор Влайков и Тодор Йончев. Те стават основоположници на кооперативното движение у нас, а Мирково – българският Рочдейл. В знак на признателност, ЦКС издига скулптура – бронзов барелеф с ликовете на Тодор Влайков и Тодор Йончев, който е вграден в специален художествен ансамбъл. Композицията е разположена в предпилонното пространство пред сградата на ЦКС. 


През 1895 г. се създават първата потребителна кооперация в гр. Шумен - Офицерско икономическо дружество „Опит” и първата трудовопроизводителна кооперация в гр. Габрово - Работническо шиваческо дружество „Напредък”. 


Голяма роля за развитието на кооперативните организации, изиграва приемането на първия кооперативен закон у нас – „Закон за кооперативните сдружения” от 1907 г., който е мощен правен стимул за разгръщане на инициатива за основаването на много на брой и различни по вид кооперации. 

Предшественици на първата кооперация у нас са т. нар. предкооперативни форми на съвместен труд и взаимопомощ. 


Важни събития от развитието на кооперативното движение в дати:


26 октомври 1890 - Създаване на първата кооперация - Мирковското заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”, с. Мирково, Пирдопска околия.
1895 - Учредяване на офицерско потребително дружество „Опит” в гр. Шумен
1902 - Българското кооперативно движение  се приобщава към Международния кооперативен съюз чрез потребителна кооперация „Братски труд” – София
1907 - Първият "Закон за кооперациите"
1907 - Учреден е първият съюз с национален обхват - Главния съюз на българските земеделски кооперации, който през 1914 г. приема наименованието Общ съюз на българските земеделски кооперации
1947 - Учредяване на Централен кооперативен съюз, обединяващ 20 кооперативни съюзи и централи
1960 - На базата на административно-териториалното деление на страната, потребителните кооперации се обединяват в окръжни кооперативни съюзи, а те от своя страна стават членове на Централния кооперативен съюз, каквито са и днес.
 
В световен аспект основоположници на световното кооперативно движение са Шарл Фурие и Роберт Оуен, както и Рочдалските пионери, основатели на първата кооперация в света през 1844 г. в гр. Рочдал, Англия. В сърцето на индустриална Англия, 28 тъкачи се обединяват в сдружение за подпомагане на работниците в текстилните фабрики да се снабдяват с хранителни продукти и да си построят жилища на по-ниски цени от тези, които им предлагат акционерните дружества на едрия капитал. Дейността на тази първа кооперация, наречена „Дружество на справедливите рочдейлски пионери” започва с откриване на собствен магазин. Пионерите стартират с капитал в размер на 16 паунда (лири), 11 шилинга и 11 пенита. В магазина се продават четири вида стоки - захар, брашно, мляко и овесена каша.

Потребителната кооперация в Рочдейл е създадена, за да отстоява и защитава ценности и принципи като самопомощ, самоуправление, самоотговорност, доброволност, демократичност, равноправие, участие на членовете, солидарност, вътрешна и външна автономия, самоиздръжка и независимост. 

 

Издания на Централния кооперативен съюз:


"История на кооперативното движение в България"
Том I обхваща периода от 1878 - 1923 г. 
Том II обхваща периода от 1923 - 1944 г.
Том III обхваща периода от 1944 - 1989 г.
Том IV обхваща периода от 1989 – 2012 г.
 

"Енциклопедия на кооперативното движение в България"

Том I обхваща 1890 - 1947

Том II обхваща 1947 - 2015 

 

 

 

С изданията може да се запознаете в Националния кооперативен музей или в одтел "Кооперативна политика" на ЦКС - адрес: София, 1000, ул. Г.С.Раковски 99