Активност

Различните инициативи и дейности на Централния кооперативен съюз се реализират чрез провежданата кооперативна политика. Тя има за цел засилване и утвърждаване имиджа на кооперативните организации, чрез популяризиране ролята и значимостта на кооперативния бизнес, което е основен приоритет на кооперативната политика на Централния кооперативен съюз.