Кооперативни отличия

Почетните отличия на Централният кооперативен съюз, съгласно приетия от Управителния съвет на ЦКС "Правилник за награждаване с отличия" са следните:

 

ПЛАСТИКА КООП

С „ПЛАСТИКА КООП” се награждават:

Кооперативни организации от системата на ЦКС  по случай 90, 100 и 110 години от основаването им, както и за всяка следваща кръгла годишнина или за значим принос в развитието на кооперативното движение в страната.

Международни кооперативни организации и чуждестранни физически лица за приноса им в развитието на кооперативното сътрудничество и по повод техни юбилеи или други значими събития.

Български държавни, общински и други институции, организации и физически лица със значим принос в развитие на кооперативното движение в страната.

 

 


ПЛАКЕТ КООП

С „ПЛАКЕТ КООП” се награждават кооперативни организации от системата на ЦКС:

По случай техни кръгли годишнини – 50, 60, 70 и 80 години от основаването на кооперативната организация;

По случай 100 и 110 години от основаването на кооперативната организация, както и за всяка следваща кръгла годишнина, ако вече са получили Пластика КООП.

 

 


ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ЦКС

С „ПОЧЕТЕН ЗНАК на ЦКС” се удостояват физически лица - български и чуждестранни кооперативни ръководители, служители и деятели, със значим принос в развитието на кооперативното движение в национален или международен мащаб.

Отличието е в три степени:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗНАК ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ

Със „ЗНАК ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ” се награждават:

Кооперативни ръководители, служители и деятели със значим принос в развитието на кооперативното движение в регионален мащаб;

Председатели на кооперативни организации, награждавани по повод кръгла годишнина от учредяването им;

Дългогодишни кооперативни деятели по повод значими национални и международни кооперативни събития.

 

 

 


ЮБИЛЕЕН ЗНАК

С „ЮБИЛЕЕН ЗНАК” се удостояват кооперативни ръководители и деятели със заслуги в развитието на кооперативната дейност и по случай техен личен юбилей: навършване на кръгла годишнина – 50, 60 и т.н. години и в случаи на пенсиониране при дългогодишна работа в кооперативната система.

 

 

 


ПОЧЕТНА ГРАМОТА

С „ПОЧЕТНА ГРАМОТА” се награждават:

Кооперативни организации с най-успешно и динамично развитие в отделни сфери на кооперативния бизнес, активно участие в единния кооперативен пазар и коректни финансови взаимоотношения с ЦКС за съответната година.

Ръководители на кооперативните организации по предходната точка.

Кооперативни ръководители, служители, деятели и други физически и юридически лица по повод лични, регионални, национални и международни събития.