Национален кооперативен музей

В сградата на Централния кооперативен съюз се помещава единствения в България Национален кооперативен музей. Националният кооперативен музей съхранява паметта за историята на българското кооперативно движение, развитието през различните периоди и реализираните постижения за 125-годишното съществуване на българската кооперация. Той илюстрира и значимото място, което потребителните кооперации заемат в обществено - политическия и икономическия живот на страната, както и авторитета на Централния кооперативен съюз сред международните кооперативни организации. 


Музейната експозиция представя различни етапи от развитието на кооперативното движение в България и наброява над 1500 експоната, разположени на 10 пана под формата на отворени книги, 17 крайстенни витрини и специално изработени композиции от кубове с експонати от всички сфери на кооперативната дейност и албуми с фотоси от различни периоди.


Музеят е открит на 2 юли 2004 г. по повод 82-рия Международен кооперативен ден и 10-тия Международен ден на кооперациите в ООН от Ангел Марин - Вицепрезидент на Република България и Петър Стефанов - председател на Централния кооперативен съюз.


В Почетната книгата на музея своето послание са оставили кооперативни лидери, дългогодишни кооперативни деятели на глобално, европейско и национално ниво, както и видни личности на нашето време: 


С уважение към надвековната мащабна дейност на кооперативното движение в България, с респект към всичко онова, което ЦКС прави и днес, съхранявайки и развивайки най-добрите традиции!" е написаното от Георги Първанов - Президент на Република България в периода 2002 - 2012 година./2006г./

 


 

  

"Възможността да се запозная с голяма част от историята на българското кооперативно движение и програмата за управление на ЦКС, предизвика у мен силни емоции и убеждението, че това ще послужи за едно по-добро бъдеще на кооперативното движение и неговото развитие и консолидиране. С голяма чест и дълбоки чувства!" - президентът на Кооперативната конфедерация на Република Аржентина./ 2015 г./

 

 

 

 

Mузеят е посещаван от президентите на Международния кооперативен алианс -  Ивано Барберини, от доскорошния Президент на Сетовната организация на потребителните кооперации -  Дама Полин Грийн, на ЕВРО КООП - Анне Сантамаки, от членовете на Борда на Кооперативна Европа и Европейската асоциация на потребителните кооперации, делегации на кооперативни организации от Европа и Азия, националния омбудсман Гиньо Ганев, министри, депутати, видни общественици, член-кооператори и граждани.

***

Един от най-ценните експонати на музея е печатът на Мирковския вакъф. Вакъфът е предкооперативна форма, която е допринесла за създаването на чувството и необходимостта за сдружаване и взаимодействие в мирковчани. Историята му е интересна. Печатът се състои от 5 отделни части включително и ръкохватката, която ги събира в едно цяло. Всяка част от печата се е държала в отделен член на управата на вакъфа. Събирането им в едно и поставянето на печата е изисквало съгласие на всички членове. Председателят на вакъфа става председател и на учредената Мирковска кооперация. Печатът на вакъфа и печатът на Първата българска кооперация в с. Мирково са разположени един до друг в музея.

***

Националният кооперативен музей може да посетите всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа или в почивните дни, след предварителна заявка. 

Музеят е разположен в сградата на ЦКС – гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 99, ет. 3