Проекти

Централният кооперативен съюз участва в успешната реализация на проекти на национално, европейско и международно ниво.

Кооперативни организации от системата на Централния кооперативен съюз имат редица осъществени проекти по Програмата за Развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма „Конкурентоспособност".

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект за активизиране приема на член-кооператори „Заедно можем повече"

♦ Проект за изграждане на единна статистическа информационна система (СИС)

♦ Зърнобазите - стратегически инвестиционни проекти на кооперативната система

 

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

♦ Проект „Европейски маршрути за популяризиране на кооперативната култура"

♦ Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"

Проект „Българските мениджъри по време на икономическа криза - кои направиха бизнеса си по-успешен"

♦ „Аз мога" и „Аз мога повече"

♦ Проект „КООП ЕРАЗЪМ за млади предприемачи"

Проект „Изграждане на информационна система на ЦКС като база за създаване на сателитни сметки на кооперациите в България

  Проект „Популяризиране и засилване на сътрудничеството между кооперативните организации в Хърватска, Черна Гора, Италия и България(ПРО.КООП)

♦ Проект за Европейско кооперативно дружество

Проект „Кариерата на младите в кооперативната икономика"

♦ Проект „Социално партньорска програма - Консолидация"

Проект „Преструктуриране на търговската дейност в системата на Централния кооперативен съюз"

♦ Проект  „Подготовка на България за присъединяване към Европейския съюз" (Преди Европа)

 

ПРОЕКТИ НА КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СИСТЕМАТА НА ЦКС

♦  Проект "Доставка на комплектна машина за раздуване на РЕТ бутилки"

♦ Проект „Технологична модернизация и повишаване на производителността и конкурентоспособността на кооперация „Обнова"

♦ Проект Повишаване конкурентоспособността на „Бред - КООП Павликени" ЕАД

♦ Проект "Светлина в душите"

♦ Проект „Заедно можем повече"

9 кооперации от системата на Централния кооперативен съюз разработиха и реализираха проекти по Програмата за развитие на селските региони

♦ Проект „Модел за палиативни грижи"

♦ Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания"