Търговски марки на ЦКС

Съгласно чл.29 от Закона за кооперациите имуществото на кооперативните организации обхваща и правата върху обектите на интелектуална собственост. Част от тях е правото на собственост на Централния кооперативен съюз върху регистрирани от него търговски марки и марки за услуги. В периода 2007-2010 г. Съюзът регистрира 14 марки, най-популярните от които са:

  • „Всички заедно можем повече”;
  • „КООП Заедно на пазар”, която се предоставя на всички сертифицирани магазини от ТВ КООП;
  • ЦКС КООП;
  • Фигуративна марка „Хоро”;
  • „КООП – Вашето място за почивка”, която се предоставя на реновираните хотелски комплекси и е гаранция за прилагане на единните стандарти за работа.

 

/uploads/storage/Идентичност/COOP.jpg/uploads/storage/Идентичност/horo cks.jpg/Туризъм/logo_BG_tourismTD.jpg/uploads/storage/Идентичност/LOGO-CKS.jpg