Търговски марки на ЦКС

Съгласно чл.29 от Закона за кооперациите имуществото на кооперативните организации обхваща и правата върху обектите на интелектуална собственост. Част от тях е правото на собственост на Централния кооперативен съюз върху регистрирани от него търговски марки и марки за услуги. Към края на 2020 година Съюзът притежава 29 марки, най-популярни от които са:

  • „Всички заедно можем повече”;
  • „КООП Заедно на пазар”, която се предоставя на всички сертифицирани магазини от ТВ КООП;
  • ЦКС КООП;
  • Фигуративна марка „Хоро”;
  • „КООП – Вашето място за почивка”, която се предоставя на реновираните хотелски комплекси и е гаранция за прилагане на единните стандарти за работа;
  • "Един за всички, всички за един";
  • "КООП КООПЧО";
  • " Coop Holidays";
  • “Choco Coop Premium chocolate”;
  • “КООП FLORAL COOP”.

 

/uploads/storage/Идентичност/COOP.jpg/uploads/storage/Идентичност/horo cks.jpg/Туризъм/logo_BG_tourismTD.jpg/uploads/storage/Идентичност/LOGO-CKS.jpg