Държавни помощи - Архив 2010

Съвместни указания на МФ и ЦКС по прилагането на чл. 81 от ПМС № 324 от 2010 г.

Писмо № УК-1 на МФ и № 62-00-9 от 2010 г. на ЦКС - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите).

Писмо № УК-2 на МФ и № 62-00-10 от 24.02.2010 г. на ЦКС - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно набиране на информация за разпределение на средствата предоставени от държавния бюджет.

Регистър за получателите на минимални помощи на които е определена субсидия, подлежаща на изплащане през 2010 г., съгласно ПМС № 324/30.12.2009 Г.

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2010 г. на основание чл. 81 от ПМС № 324/2009 г.