Държавни помощи - Архив 2011

Съвместни указания на МФ и ЦКС по прилагането на чл. 30 от ПМС № 334 от 2011 г.

Писмо № ФРС-4 на МФ и № 62-00-8 на ЦКС от 31.01.2011 г. - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до до общините и кооперативните съюзи относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите) през 2011 г.

Писмо № ФРС-3 на МФ и № 62-00-7 на ЦКС от 31.01.2011 г. - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно кандидатстване и разработване на проекто-лимити за участие в усвояването на средства за покриване на транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни и основни хранителна стоки, съгласно ПМС № 334 от 29.12. 2010 г.

 Регистър на получателите на минимални помощи изплатени през 2011г., съгласно чл.30 ПМС 334/29.12.2010г.