Държавни помощи - Архив 2008

Съвместни указания на МФ и ЦКС по прилагането на чл. 81 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

Писмо № ФРС-/5 на МФ и № 62-00-33 от 25.04.2008 г. - съвместни указания на Министерство на финансите и Централния кооперативен съюз, относно предоставянето на средства от Републканския бъджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите).

Съвместно писмо № ФРС-4 и № 62-00-34 от 25.04.2008 г. на Министерство на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно набиране на информация за разпределение на средствата от държавния бюджет.

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2008 г. на основание чл. 81 от ПМС № 15/2008 г. и чл. 1, т. 32 от ПМС № 308/2008 г.