Държавни помощи - Архив 2012

Писмо № ФРС-3 на МФ и № 62-00-13 на ЦКС от 15.02.2012 г. - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до до общините и кооперативните съюзи относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите) през 2012 г.

Писмо № ФРС-4 на МФ и № 62-00-14 на ЦКС от 15.02.2012 г.  - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно кандидатстване и разработване на проекто-лимити за участие в усвояването на средства за покриване на транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни и основни хранителна стоки, съгласно ПМС № 367 от 29.12. 2011 г.

Регистър на получателите на които е определена субсидия, подлежаща на изплащане през 2012 г. съгласно чл.30 ПМС 367/29.12.2011г. 

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2011 г. на основание чл.30 от ПМС № 334/2010 г.

Регистър на получателите на минимални помощи през 2012 г., съгласно чл.30 от ПМС 367/29.12.2011 г.