Държавни помощи - Архив 2014


Писмо № ФРС-2 на МФ и № 62-00-17 на ЦКС от 22.04.2014 г. - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и кооперативните съюзи относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите) през 2014 г.

Писмо № ФРС-3 на МФ и № 62-00-18 на ЦКС от 22.04.2014 г.  - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно кандидатстване и разработване на проекто-лимити за участие в усвояването на средства за покриване на транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни и основни хранителна стоки, съгласно ПМС № 3 /2014 г.

Регистър на получателите на минимални помощи по чл. 21, ал. 2 от ПМС №3/15.01.2014г.

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2014 г. на основание чл. 21 от ПМС №3/15.01.2014 г.