Международна дейност

Чрез международната дейност се популяризира ролята и значимостта на потребителните кооперации в България както на Европейско, така и на световно ниво. Създавайки тесни бизнес контакти с водещи кооперативни организации, Централният кооперативен съюз обменя добри практики и информация с оглед на тяхното успешно прилагане на национално ниво.

В резултат на активната международна дейност, ЦКС има представителство в органите на управление на Международния кооперативен алианс, Световната организация на потребителните кооперации, Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА и Европейската асоциация на потребителните кооперации – Евро Кооп.

 

Стратегически план за развитие на кооперациите до 2020 (Блупринт)

Кооперативна декларация