Международна дейност

Чрез международната дейност се популяризира ролята и значимостта на потребителните кооперации в България както на Европейско, така и на световно ниво. Създавайки тесни бизнес контакти с водещи кооперативни организации, Централният кооперативен съюз обменя добри практики и информация с оглед на тяхното успешно прилагане на национално ниво.

Признание за последователната политика на Централния кооперативен съюз в активизиране международното сътрудничество е участието в следните органи на управление:

  • Международен кооперативен алианс
  • Световна организация на потребителните кооперации
  • Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА
  • Европейска асоциация на потребителните кооперации
  • Кооперативно дружество Кооперативен Европа Дом (MEC)

 

Стратегически план на МКА 2020 -2030

Декларация за кооперативна идентичност

Препоръка 193 на МОТ за Насърчаване на кооперациите