Сътрудничество

Меморандуми за сътрудничество

 • Съюз на потребителните кооперации, Беларус
 • Централна камара на кооперациите, Иран 
 • Всекитайска федерация за снабдяване и маркетинг на кооперациите, Китай 
 • Централен съюз на потребителните кооперации, Руска Федерация
 • Руски университет на кооперациите, Руска Федерация
 • Централен съюз на земеделските и кредитни кооперации, Турция
 • Национален кооперативен съвет, Шри Ланка

Бизнес партньорство

 

 • КООП Кипър
 • КООП Словакия
 • КООП Италия
 • КООП Литва
 • КООП Сицилия