Събития

2012 – МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КООПЕРАЦИИТЕ

На 18 декември 2009 Шестдесет и четвъртата Сесия на Генералната асамблея на ООН с Резолюция A/RES/64/136 обяви 2012 за Международна година на кооперациите - историческа възможност да се засили видимостта и значимостта на кооперативния бизнес модел в целия свят, проявил своята гъвкавост и устойчивост в условия на икономическа криза.  

В целия свят бяха популяризирани логото и девизът на Международната година на кооперациите.

 

Лого:                                                                  Девиз:

          

На 31 октомври 2011  в централата на ООН в Ню Йорк, в присъствието на 150 кооперативни лидери от 52 страни, бе даден официалния старт на 2012 – Международна година на кооперациите. 

На 18 ноември 2011 в Канкун, Мексико, по време на  Генералната асамблея на Международния кооперативен алианс, в присъствието на над 2000 делегата от 78 страни бе даден старт на 2012-МГК сред глобалното кооперативно движение.

С цел координация на инициативите за отбелязване на Годината бе създаден Национален комитет под председателството на Централния кооперативен съюз.

По инициатива на Международния кооперативен алианс на 12.01.2012 в 12:00 часа във всички краища на света стартира Международната Година на кооперациите, към която се присъедини и Централният кооперативен съюз. Младите хора, солидарни с кооперативната идея се включиха в тържественото отбелязване на старта в Търговския и логистичен център „КООП” и в небето полетяха стотици балони с логото на Международната година на кооперациите. Видеоклипът от този исторически момент бе оценен от международна експертна комисия, която го публикува  на уеб сайта www.stories.coop и излъчи при провеждането на редица европейски и световни кооперативни форуми.

От 29 октомври до 2 ноември 2012 се проведе Световният кооперативен фестивал „Кооперациите обединени” - кулминацията по закриване на 2012 – МГК, с участието на над 2500 делегата от 85 страни.

В рамките на това историческо събитие за световното кооперативно движение бяха осъществени:

  • Третото световно кооперативно изложение МКА ЕКСПО 2012
  • Обявяването на  Рочдейл за Световна столица на кооперациите;
  • Старт на Кооперативна Декада 2020 и Стратегически план за развитие на кооперациите до 2020 (БЛУПРИНТ);

Обявената от ООН 2012 за Международна година на кооперациите, изпълни своята мисия, информирайки обществеността за ролята и приноса на кооперациите в съзиданието на един по-добър свят. С множеството интересни и значими събития във всички региони на света, Годината остана знаменателна в историята  на глобалното кооперативно движение. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН ДЕН

С резолюция на ООН от 1923 г. Международният кооперативен ден се отбелязва всяка година в първата събота на месец юли с цел популяризиране предимствата на кооперативния бизнес модел и идеите за международна солидарност, икономическа стабилност, равноправие и световен мир. 

Отбелязването на това събитие обединява, засилва видимостта и значимостта на кооперациите в съзиданието на един по добър свят за човечеството. През последните 20 години темата на Международния кооперативен ден се определяше от Комитета за популяризиране и насърчаване на кооперациите (COPAC) към ООН, чиито членове са Международният кооперативен алианс, Организацията по прехрана и земеделие (FAO) и Международната организация на труда (ILO). Темата за 2015 бе „Избери кооперацията, избери равноправие”.