Членство

Централният кооперативен съюз членува от 1902 година в Международния кооперативен алианс (ICA), който понастоящем обединява, представлява и защитава интересите на над 1 милиард индивидуални членове от 287 национални кооперативни организации от 94 страни в света и реализира 2, 7 трилиона щатски долара годишен стопански оборот. 

 

 

 
Кооперативна Европа -  Eвропейски  регион на Международния кооперативен алианс (Cooperatives Europe) обединява, представлява и защитава интересите на 123 милиона индивидуални членове, 78 кооперативни организации от 32 страни, осъществяващи дейност в 6 бранша (земеделие, финанси, потребление, жилищно строителство, производство и услуги и фармацевтика), осигурявайки 5,4 милиона работни места в Европа.

 

 

 

От 1994 г. Централният кооперативен съюз е член със статут „наблюдател“, а от 2004 г. е пълноправен член на Европейска асоциация на потребителните кооперации (Euro Coop), която обединява, представлява и защитава интересите на над 30 милиона индивидуални членове от националните организации на потребителните кооперации от 18 Европейски страни. 

 

 

Централният кооперативен съюз членува от 1990 г. в Световната организация на потребителните кооперации (CCW), която  е секторна организация към МКА, която обединява, представлява и защитава интересите на 27 национални организации на потребителните кооперации с над 75 млн. индивидуални членове и над 500 млрд. евро годишен стопански оборот.