Участия

СВЕТОВНИ КООПЕРАТИВНИ БИЗНЕС ИЗЛОЖЕНИЯ

Централният кооперативен съюз представи както стоки с марка КООП - минерална вода, пчелен мед, вино и различни видове билков чай, така и кооперативните хотелски комплекси на Световните кооперативни изложения, организирани по инициатива на Международния кооперативен алианс.

 

 2008 г., Лисабон, Португалия

 40 кооперативни организации от 20 страни 

 

 

2010 г., Бангалор Индия

130 кооперативни организации от 23 страни

 

 

  2012 г., Манчестър, Великобритания

  200 кооперативни организации от 45 страни

 

 

                                                ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 

ЦКС – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР

Проект „Създаване на кооперации в България в нови сфери на дейност и иновации в разкриването на нови работни места за младите хора”, в партньорство с „Интелект КООП” ЕООД, Пловдив и Кооперационен Дания.

Резултат: Учредяване на младежка кооперация „ЕДИН-Е-НИЕ” с предмет на дейност в социалната сфера.

ПАРТНЬОРСТВА

2008 г. – 2010 г.

Проект „Популяризиране и засилване на сътрудничеството между кооперативните организации в Италия, Черна гора, Хърватска и България”.

Резултат: „Сравнителен анализ между Регламента на ЕС за Европейско кооперативно дружество и кооперативните законодателства в България, Хърватска и Италия, с цел по-нататъшно усъвършенстване и хармонизиране на кооперативното законодателство в Европа.

2009 г. – 2011 г.

Проект „КООП Еразъм за млади предприемачи” за популяризиране и привличане на млади хора, които да придобият опит в развитието и управлението на кооперативния бизнес.

Водещата роля в този проект има Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА, която заедно с 6 национални кооперативни организации сформира консорциум – включващ CEPEC Андалусия (Испания), Кооперациите Великобритания, Елабора – Конфкооператив Италия, Инфоркооп – Легакооп Италия, Компанион Швеция и Централен Кооперативен Съюз – България.

Резултат: В рамките на проекта бяха осъществени 21 успешни обмена между  новостартиращи и опитни предприемачи, като 1 от тях беше на Централния кооперативен съюз

2013 г – 2015 г.

Проект Европейски маршрути за популяризиране на кооперативната история, култура и традиции” – водещ партньор: Европейска конфедерация на производителните кооперации (CECOP-CICOPA), в партньорство с 18 национални кооперативни организации от  11 страни.

Резултат: Интернет страница http://www.cooproute.coop за популяризиране на  кооперативното наследство, история, традиции и култура на партньорите по проекта и възможност за по-нататъшно допълване и обогатяване на КООП маршрута.

 

Домакинства на Европейски кооперативни форуми

2011

 • Генерална Асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП)
 • Заседание на Борда на Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА

2012

 • Европейски Семинар „КООП туризъм-нови перспективи за развитие”
 • Европейски форум на младите кооперативни лидери

2013

 • Първа международна кооперативна бизнес школа , съвместно с водещи лектори от РУК
 • Генерална Асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП)

2016

 • Заседание на Борда на Кооперативна Европа
 • Глобален младежки форум на Световната организация на потребителните кооперации

2017

 • Заседание на Борда на Международния кооперативен алианс

2018

 • Генерална асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации (EВРО КООП)

 

 

Акционерни участия

 • Кооперативен Европа Дом (МЕС)