Ръководство

проф. д.ик.н. Петър Стефанов
проф. д.ик.н. Петър Стефанов
Председател на Централен кооперативен съюз
Виден Виденов
Виден Виденов
Председател на Контролен съвет на ЦКС
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
даетх
даетх
еагх

Ръководство на дирекции в ЦКС

Красимир Игнатов
Красимир Игнатов
Главен директор на Главна дирекция "Международна дейност"
Теодора Кузманова
Теодора Кузманова
Главен директор на Главна дирекция "Правна"
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговия
Ивайло Божинов
Ивайло Божинов
Главен директор на главна дирекция „Финансов контрол" на ЦКС
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Десислава Кърджова
Десислава Кърджова
Директор Туризъм