Ръководство

проф. д.ик.н. Петър Стефанов
проф. д.ик.н. Петър Стефанов
Председател на Централен кооперативен съюз
Виден Виденов
Виден Виденов
Председател на Контролен съвет на ЦКС
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
даетх
даетх
еагх

Ръководство на дирекции в ЦКС

Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Тихомир Ангелов
Тихомир Ангелов
Директор Кооперативна политика и европейски проекти
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Красимир Игнатов
Красимир Игнатов
Директор Международно икономическо сътрудничество
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговия
Евелина Костадинова
Евелина Костадинова
Директор КООП Реклама