Ръководство

проф. д.ик.н. Петър Стефанов
проф. д.ик.н. Петър Стефанов
Председател на Централен кооперативен съюз
Виден Виденов
Виден Виденов
Председател на Контролен съвет на ЦКС
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Диана Цакова
Диана Цакова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Ръководство на дирекции в ЦКС

Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Теменужка Джурина
Теменужка Джурина
Главен директор Правна
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Евелина Костадинова
Евелина Костадинова
Директор КООП Реклама
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговия
Драгомир Драганов
Драгомир Драганов
Директор Търговия
Лилия Венева
Лилия Венева
Главен счетоводител на ЦКС
Любомир Попов
Любомир Попов
Главен секретар на ЦКС
Виден Виденов
Виден Виденов
Председател на Контролен съвет на ЦКС
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Диана Цакова
Диана Цакова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Ръководство на дирекции в ЦКС

Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Теменужка Джурина
Теменужка Джурина
Главен директор Правна
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Евелина Костадинова
Евелина Костадинова
Директор КООП Реклама
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговия
Драгомир Драганов
Драгомир Драганов
Директор Търговия
Лилия Венева
Лилия Венева
Главен счетоводител на ЦКС
Любомир Попов
Любомир Попов
Главен секретар на ЦКС