Ръководство

проф. д.ик.н. Петър Стефанов
проф. д.ик.н. Петър Стефанов
Председател на Централен кооперативен съюз
Виден Виденов
Виден Виденов
Председател на Контролен съвет на ЦКС
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Диана Цакова
Диана Цакова
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Ръководство на дирекции в ЦКС

Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Главен директор Международна дейност
Васил Митрев
Васил Митрев
Главен Директор Методология на стопанските дейности
Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Теменужка Джурина
Теменужка Джурина
Главен директор Правна
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Живко Димитров
Живко Димитров
Главен секретар
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговия
Драгомир Драганов
Драгомир Драганов
Директор Търговия
Евелина Костадинова
Евелина Костадинова
Директор КООП Реклама
Лилия Венева
Лилия Венева
Главен счетоводител на ЦКС
Любомир Попов
Любомир Попов
Главен секретар на ЦКС