проф. д.ик.н. Петър Стефанов

Председател на Централен кооперативен съюз

проф. д.ик.н. Петър Стефанов

 

 

Петър Стефанов е председател на Централния кооперативен съюз от 2003 година.

В периода 1989 - 1995 г. Петър Стефанов е Директор на кооперативно предприятие за бутилиране на минерална вода “Булминвекс ГБ” ЕООД, след което в периода 1995 - 2003 г. е Заместник-председател на ЦКС, направление "Стопански дейности и акционерни участия".

Образование

Петър Стефанов е Магистър по икономика в Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр. София. През 1989 г. завършва следдипломна квалификация към Висша школа за управление към Министерски съвет, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“. През 2011г. Получава научно звание "доктор на икономическите науки" от два реномирани университета - Руски университет на кооперациите, Москва, Русия и Университета в Йорк, САЩ.

В различни периоди от 1995 г., Петър Стефанов участва в органите на управление на редица търговски дружества

 • Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Холдинг Кооперативен   бизнес“ АД, гр. София;
 • Председател на Съвета на директорите на холдинг „Кооп-юг“ АД, гр. София;
 • Член на Надзорния съвет на Централна кооперативна банка, гр. София;
 • Член на Съвета на директорите на българо-френското дружество „Аутобар пакиджинг“ АД, гр. София;
 • Член на Надзорния съвет на „ХДИ“ Застрахователно АД, гр. София;
 • Член на Съвета на директорите на „ТГК – Техногаз Кооп“ АД, гр. София;
 • Член на Борда на Коопмедия – издател на в-к „Земя“ с акционерно участие на ЦКС;
 • Председател на Управителния орган на българо-италианското дружество „БС-КООП трейд“  ЕКД със седалище гр. София, България;
 • Член на Контролния съвет на кооперация “Кръстопът на култури“; 

В различни периоди от 1995 г., Петър Стефанов е член на следните национални организации:

 • Член на група III на Икономическия и социален съвет на Република България;
 • Член на Управителния съвет на Българската стопанска камара;
 • Член на Академичен и индустриален клуб "Добри Желязков";
 • Член на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Член на Съвета на настоятелите на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов"

На Международно ниво, Петър Стефанов участва в органите на управление на следните организации:

Глобален кооперативен алианс /ICA/

От 2009 г. е член на Борда на директорите, а от 2013 г. е Председател на Комисията по управление

Световна организация на потребителните кооперации /CCW/

От 2015 г. е Президент на CCW, като в периода от 2001 до 2015 е член на Изпълнителния комитет

Кооперативна Европа – Европейски регион на Глобалния кооперативен алианс

От 2006 до 2013 г. е Член на Борда. През 2013 г. е избран за Вицепрезидент

Европейска асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP)

От 2004 до 2012 г. е член на Борда, а през 2012 г. е избран за Вицепрезидент

Кооперативен дом Европа

От 2008 г. е член на Борда на директорите

Европейски алианс за съвместна покупка на стоки (COOP EURO)

От 2009 г. е член на Надзорния съвет

Почетни награди и отличия

През 2007 г. Петър Стефанов получава Почетен медал на Европейска асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP) за принос в развитието на сътрудничеството между потребителските кооперации в Европа. По-късно същата година получава и Почетен медал за издателите на вестник „Земя“ – национален ежедневник, отразяващ развитието на кооперативното движение на национално, европейско и световно нивo.

През 2008 г. Петър Стефанов получава Орден на Република България „За гражданска заслуга" - Първа степен, връчен от Президента на Република България за приноса за развитието и утвърждаването на ценностите и институциите на кооперативното движение в страната за двете десетилетия непрекъсната ръководна дейност в областта на стопанския живот.

Година по-късно, през 2009 г. е връчен Почетен плакет на Унгарската федерация на потребителите кооперации от името на основателя на Унгарското кооперативно движение за принос в развитието на сътрудничеството между кооперативните организации на България и Унгария.

През 2011 г. получава Почетен медал за развитие на сътрудничеството между Централен кооперативен съюз – България и Центросъюз – Русия

През 2013 г. получава Почетен медал на Националната федерация на потребителните кооперации, Франция за принос в развитието на сътрудничеството между националните кооперативни организации между България и Франция

През 2016 г. Петър Стефанов е награден с Почетен медал „10 години Кооперативна Европа“ – златен за неговия принос в  развитието  на европейското и световно кооперативно движение. Наградата е връчена от Президента на Кооперативна Европа Дирк Ленхов в присъствието на членовете на Борда