Васил Митрев

Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Васил Митрев

Заместник-председател на Централен кооперативен съюз