Веска Димитрова

Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Веска Димитрова

 

Образование
Икономическо образование придобито последователно в Техникум по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали със специалност икономист-счетоводител (1984-1988 г.) и УНСС 
гр. София със специалност „Планиране и прогнозиране на икономически системи“ (1988-1992 г.). Магистър по икономика.

Професионален опит
В периода 1992-1996 г. работи в ЦУ на Националната служба по заетостта, като последователно заема длъжностите специалист, главен специалист и експерт по разработване и прилагане на програми и мерки за стимулиране на заетостта. От 1996 до 1997 г. е данъчен експерт по облагане доходите на физическите лица в отдел „Данък върху общия доход“ в Министерство на финансите. В периода 1998-1999 г. е данъчен консултант на свободна практика. От м. септември 1999 г. работи в кооперативната система като главен експерт планиране, анализи и прогнози на дейността на кооперативните търговски дружества в „Холдинг кооперативен бизнес“ АД. От м. август 2006 г. е директор дирекция „Икономическа политика“ на ЦКС, а от м. май 2011 г. е заместник-председател на ЦКС.

Контакти:
София, 1000 
ул. "Г. С. Раковски" 99
тел.: 02/ 9266-885
e-mail: info@cks.bg