Петра Йовнова

Главен директор на главна дирекция "Иновации и логистика в търговската дейност"

Петра Йовнова

Главен директор на главна дирекция "Иновации и логистика в търговската дейност"