Виден Виденов

Председател на Контролен съвет на ЦКС

Виден Виденов

 

 

Образование

  • През 1985 г. придобива квалификационна степен „Вътрешна търговия“ в УНСС гр. София.
  • През периода 1974-1978 г. завършва Висшия финансово стопански институт „Димитър Апостолов Ценов“, гр. Свищов, специалност „Счетоводна отчетност“.  

Професионален опит

  • От 2006 г. - понастоящем - председател на  Контролния съвет на ЦКС
  • От 2004 г. до 2006 г. е назначен  за началник отдел „Икономическа политика“ при ЦКС 
  • От 1994 до 2006 г. в член на Съюза на Икономистите в България и член на УС и зам.-председател на Съюза на данъкоплатците в България
  • От 1994 до 2004 г. е работил в УНСС като хоноруван преподавател в катедра „Кооперативна икономика“.  През същия период  е член на авторски колективи и консултант  в РААБЕ България ЕООД  и РЕЗОН България  ЕООД 
  • През периода 2002-2004 г. работи като главен вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен контрол - ЦУ и като експерт –информационно осигуряване на одитната дейност в „Отделение-първо“ към Сметната палата на РБ
  • От м. януари 2000 до м. декември 2001 г. работи като финансов  директор съответно в ЕООД „Страйдър“, и „Булгарплод-експорт“ ООД
  • През периода 1985-2000 г. работи в ЦКС последователно като гл. специалист на отдел „Финансов план и анализи“, директор на дирекция „Финансиране, счетоводна и данъчна методология, парични потоци и валутна дейност“ и главен директор на дирекция „Финансиране и кредитиране“
  • През периода 1978-1985 г.  работи  в Окръжен кооперативен съюз – София и заема длъжностите счетоводител, ценовик-себестойчик, началник „Планов отдел“, началник „Финансов отдел“, зам. Директор на предприятие „Белмекен“.


Контакти
София, ул. Г.С Раковски 99
тел: 02 9874239; 02 9817800
е-mail: info@cks.bg