Бойка Добрева

Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Бойка Добрева

Образованиe
Магистър по „Финанси“ – Университет по национално и световно стопанство

Бакалавър „Стопанско управление“ – Университет по национално и световно стопанство

Професионална дейност


от декември 2017 г.  до сега - Заместник-председател на Централен кооперативен съюз 

от септември 2016 до декември 2017 г. – гл.  Директор на дирекция „Търговия” в ЦКС 


от 2014 до юли 2015 г. - Директор на дирекция „Търговия” в ЦКС 

от 2009 -  2014 г.  – ръководител отдел „Анализи и прогнози в дирекция „Икономическа политика” в ЦКС 


2006-2009 г. - Главен експерт в дирекция „Икономическа политика” в ЦКС 

 

Участие в ръководни органи


от 2011 до сега – Член  на Контролния съвет на ЦКС

от юли 2015  до сега – Изпълнителен директор  на „Кооп-търговия и туризъм“ АД

от февруари 2017 до сега  - Управител на „Кооп Маркет“ ЕООД


от 2015 г. до сега  - Председател на ПК „Централ КООП“ гр. София

 

Контакти:

София, 1000 
ул. „Г. С. Раковски“ 99
тел.: 02/ 9266 805
e-mail:info@cks.bg