Промишленост

Кооперативната промишленост е една от основните дейности на кооперативните организации от системата на Централния кооперативен съюз. Традиционни дейности са:
• бутилиране на минерална вода 
• производството на месо и месни продукти 
• производството на хлебни изделия
• изкупуване и преработка на билки 
• производството на изделия за мебелната промишленост и др.
Приоритетни са инвестициите насочени към продукти, пряко търсени и реализирани в търговската верига „КООП”, с изцяло завършен технологичен цикъл, с минимално участие на човешки труд и висока ефективност.

Минерална вода "Горна баня 1"

Прочети

Хляб и хлебни изделия

Прочети

Билкокооп - Дар от природата

Прочети

 

Кооперативната промишленост е традиционна стопанска дейност и заема достойно място в кооперативната система.

Основни промишлени дейности са производство на хляб и хлебни и изделия, бутилиране на минерална вода, производство на безалкохолни напитки, боза и сокове, производство на сладкарски изделия, месо и месни продукти и производство на нехранителни продукти.

Продуктите с марка КООП, са с национална дистрибуция и са гарант за високо качество на максимално достъпни цени. 

Цел: 

  • Модернизация на материалната база и технологичното оборудване в предприятията;
  • Увеличаване на изделията произвеждани с марката „КООП” и  тези по изискванията на БДС;
  • Производство на нови екологично чисти и здравословни продукти от отделните региони на страната за осигуряване на натурални биопродукти и суровини;
  • Увеличаване делът на произвежданите от кооперативната промишленост стоки.

 

Приоритети за развитие в сферата на промишлеността в периода 2014 - 2020 година:

  • Ефективни производства, чрез намаляване на производствените разходи на база снижаване енергоемкостта на въведеното ново оборудване и използване на 100 % на неговия капацитет;
  • Внедряване на нови, съобразени с изискванията на Европейския съюз  технологични линии и оборудване в производствените обекти;
  • Повишаване нивото на квалификация, професионална образованост и информираност на кадрите;
  • Възстановяване и изграждане на регионални малки и средни производствени предприятия;
  • Изграждане на малки предприятия за биопродукти със затворен цикъл на производство.

 

Кооперативни предприятия и промишлени дейности в системата на Централния кооперативен съюз, са:
Булминвекс ЕООД – бутилиране на минерална вода „Горна Баня 1“ 
Билкокооп ЕООД - изкупуване, преработване и пакетиране на билки
Хляб и хлебни продукти – с функциониращи 62 районни центрове за хлебопроизводство
Кооперация Доверие – с. Лесидрен – месо и месни продукти
Производство на нехранителни продукти