Месо и месни продукти

Дейността по производството на месо и местни продукти се реализира от кооперация „Доверие” - с. Лесидрен.

Кооперация "Доверие" започва дейността си от 01.10.1995 г. в направление животновъдство – производство на свинско и телешко месо във ферма със затворен цикъл. От тогава до настоящия момент тя е непрекъснато в процес на разширяване, преустройство и модернизация на наличните обекти и създаване на нови дейности и производства. Тя е една от членуващите кооперации в Централен кооперативен съюз.

През 2014-2015 г. в кооперация „Доверие” – с. Лесидрен бе осъществено техническо и технологично обновление с цел разширяване на асортимента от месо и месни продукти, специфични за региона и намаляване на тяхната себестойност.

  • Асортиментът на произвежданите продукти се увеличи с 22 броя, предимно деликатесни продукти, сурово-сушени колбаси и колбаси от дивечово месо.
  • С това ценовата листа достига 220 броя продукта с марката КООП.
  • Разкрити са 5 нови магазина в София за директна реализация на готовата продукция, с което общият им брой в столицата стана 9.

 

с. Лесидрен 
ул. "Христо Ботев" 10
Моб.: 0888 97 11 22 - Управител магазини София
Моб.: 0885 72 53 58 - Управител магазини
Моб.: 0885 35 00 01 - пласмент
Моб.: 0885 33 27 70 - пласмент
тел.: 06920 / 2749 - пласмент
e-mail: koopdoverie@abv.bg   www.koopdoverie.com