Производство на нехранителни продукти

Производството на нехранителни продукти заема една шеста дял от кооперативната промишленост, и се осъществява от кооперации в системата на Централния кооперативен съюз.

Производственият асортимент е много разнообразен и включва:

  • Слепени дървени плоскости за мебелната индустрия, произвеждани в кооперация „Обнова” – с. Черни Осъм

За контакти: 
с. Черни Осъм, Община Троян
тел.: 0670/ 6 33 14, 06962/ 2415, 06962/ 2571
факс: 0670/ 92016
е-mail: office@obnova-bg.com, koop_obnova@abv.bg
web: www.obnova-bg.com

 

  • Производството на пчелни кошери и пчеларски пособия произвеждани в кооперация  „Победа” – гр. Лъки

За контакти:
Обл. Плводив
Община Лъки, гр. Лъки

 

  • Производството на дървена дограма, интериорни външни врати и градински мебели от дърво от кооперация „Феникс” – гр. Съединение

За контакти:
гр. Съединение 4190, общ. Пловдив 
тел. 0318/ 22 191, 22 181, 23 417   
Метални изделия - производство и монтаж на метални халета, метални павилиони, метална дограма, огради от кооперация „Изкуство” – гр. Пазарджик 
За контакти:
гр. Пазарджик, ул. Академик Аргиров 7
тел. 034 44 56 73

 

  • Дървени евро палети произвеждани от кооперация „Сила” – гр. Брацигово 

За контакти:
Област Пазарджик, община Брацигово,
 гр. Брациговo ул. Трети март, 77
web: http://17717.bg.all.biz/ 

 

  • Хартиени салфетки и тоалетна хартия произвеждани от кооперация „Напредък” – с. Цалапица

За контакти: 
с. Цалапица, п.к. 4218, Област Пловдив
ул. Стефан Стамболов 26А
ПК "Напредък"
Тел: +359 888 64 65 60
E-mail: pknapredak@abv.bg
web: vanettabg.com

 

  • Книжен канап – ПК „Митко Лаков” – с. Чомаковци и др.