• Начало /
  • Новини /
  • Общото събрание на ЦКС избра ръководните органи на Съюза за следващите четири години

Общото събрание на ЦКС избра ръководните органи на Съюза за следващите четири години

Публикувано на 02.06.2023 Новини

Общото събрание на ЦКС избра ръководните органи на Съюза за следващите четири години

Общото събрание на ЦКС избра ръководните органи на Съюза за следващите четири години

На 1 юни 2023 г., четвъртък, в София, се проведе 42-то Редовно Общо събрание на ЦКС. В работата на Събранието участие взеха 120 пълномощници от цялата страна, представляващи 601 кооперации и 28 кооперативни съюза. Събранието отчете дейността на ЦКС в периода 2019 – 2022 г. и очерта приоритетите на развитие пред коопеартивните организации.

„Трудно се прави отчет за период, който се оказа несравнимо сложен заради наслагващите се кризи. Точно затова искам да Ви благодаря, че въпреки външните фактори и трудното време, в което живеем и работим, станахме по-единни и по-мъдри, като заложихме на повече взаимно разбиране и търпение, довели до градивен диалог и по-разумни решения“, обърна се към пълномощниците в залата председателят Петър Стефанов.

Пълномощниците на ЦКС избраха единодушно Петър Стефанов за председател на Съюза с мандат 2023 – 2027 г. и одобриха представената от него Програма за управление.

„Програмата е естествено продължение на всичко направено до момента и неразделна част от Стратегията за развитие на коооперативната система 2030. В нея има няколко ключови думи, които очертават нашите приоритети за следващите години – устойчивост, конкурентен бизнес и мотивация на работещите и член-кооператорите.

Ще работим за съвместни проекти с добавена стойност, водещи до повишена видимост и имидж на локално, регионално и национално ниво“, заяви Стефанов.

Пълномощниците на 42-то РОС избраха нов Управителен съвет, в който влизат освен председателят Петър Стефанов влизат:

Атанас Георгиев Димитров – председател на РПК „Подкрепа“ с. Тополово

Байко Маринов Баев – председател на КС Ловеч

Бранимир Димитров Дивинисиев – председател на ОКС Монтана

Бялка Златева Касабова – председател на РКС Стара Загора

Васил Димитров Буковски – председател на РКС „Черноморие“ гр. Бургас

Венета Димитрова Наскова – председател на РПК „Наркооп“ гр. Садово

Виолета Костадинова Величкова – изп. директор на СБР „Здраве“ гр. Банкя

Владко Борисов Бангеев – председател на ОКС Благоевград

Георги Христов Теленчев – председател на РПК „Чирпан“

Даниел Спасов Порлидалиев – председател на ПК „Струмешница“ гр. Петрич

Данчо Маринов Камбуров – председател на РПК „Правда“ с. Щръклево

Добринка Костадинова Аджемлерска – председател на КС Варна

Искра Антонова Гичева – председател на РПК „Наркооп“ гр. Кубрат

Лазар Николов Филчев – председател на РКС Пловдив

Мими Иванова Петрова – управител на „КООП Флорал“ ООД с. Розино

Пенка Димова Пеева – председател на РКС Русе

Петра Стоянова Йовнова – гл. директор на ГД „Анализи и ревизии в търговската дейност“, ЦКС

Светла Славчева Анастасова – председател на ОКС Шумен

Снежана Асенова Лазарова – председател на ОКС София

Христо Гунчев Христов – председател на ПК „Солидарност-1918“ гр. севлиево

 

Избран бе и Контролен съвет от 5-има членове:

Ваня Борисова Цакинска – председател на ОКС Видин

Иван Бисеров Иванов – председател на РПК „Етрополе“

Любомир Асенов Райчев – председател на ПК „Единство“ гр. Разград

Петя Георгиева Димитрова – председател на РКС Хасково

Теодора Калинова Кузманова – гл. директор на ГД „Правна“, ЦКС