• Начало /
  • Новини /
  • Младежки поздрав за Международния кооперативен ден

Младежки поздрав за Международния кооперативен ден

Публикувано на 06.07.2012 Новини

Младежки поздрав за Международния кооперативен ден

За 90-ти път кооперациите в целия свят тържествено ще отбележат Международния кооперативен ден и 18-ия Международен ден на кооперациите в Организацията на обединените нации (ООН). На този ден във всяка точка на земното кълбо ще достигне изпълненото с вдъхновение послание на Международния кооперативен алианс „Кооперациите за съзидание на един по-добър свят”, което е и девиз на 2012 – Международната година на кооперациите, обявена от ООН.

Многобройни инициативи с участието на различни поколения кооператори се организират по този повод в целия свят.

С радост можем да споделим, че Форум за млади кооперативни лидери се проведе на 14 и 15 юни в кооперативен хотелски комплекс „КООП Китен” по инициатива на ЦКС. На него, ние, младите представители от националните кооперативни организации от Великобритания, Дания, Ирландия, Германия, Кипър, Молдова, Полша, Русия, Украйна, Швеция, Шри Ланка и България,  се обединихме около седем ключови послания – вдъхновение, обучение, участие в управлението, иновация, сътрудничество, ангажимент и действие.

Вдъхновени от кооперативните принципи и ценности и осъзнавайки отговорността, която стои пред нас, на 7 юли 2012 – Международния кооперативен ден бихме искали да изразим своето уважение към тези, които поддържат пламъка на кооперативната идея жив, които отдадоха и продължават да отдават значима част от своя съзнателен живот за развитието на кооперативното движение в България.

За да съхраним и продължим достойно постигнатото,

Ние, младите кооператори, се стараем да повишим своите знания, да обменим опит и добри практики с водещи кооперативни организации, да участваме в различни форуми и проекти за кооперативно развитие, както на национално, така и европейско ниво. „…това ни насърчава да бъдем отговорни в днешния ден, но и ни ангажира да бъдем още по-отговорни за утрешния…” заяви в своята презентация Тодор Иванов – главен експерт, главна дирекция „Международна дейност”, ЦКС.

С младежки дух, ентусиазъм и новаторско мислене все по-активно се включваме в управлението на кооперациите – от вземането на решения до тяхното изпълнение. Стремим се да бъдем новатори, защото иновациите са гарант за бъдещия успех на кооперативния бизнес модел.  …много млади хора работят в кооперативните организации и чрез своите идеи и инициативи доказват огромната сила на кооперативното движение…” сподели Джоузеф Уоукър – координатор програми „Обучение” в Кооперации, Великобритания.

Социалните мрежи Facebook и Twitter разкриват пред нас възможност в реално време да общуваме, да обменяме полезна информация, да споделяме добри младежки кооперативни практики и привличаме свои последователи.

Сътрудничеството между кооперациите, шестият кооперативен принцип, е решаващ фактор за устойчивост и успех и както сподели Иван Жуля – експерт ”Международни отношения” и председател на младежка организация в Централния съюз на потребителните кооперации, Молдова „...всеки от нас има уникална история, култура и традиции, но това което ни обединява е кооперативната идея и желанието да си сътрудничим. Щастлив съм че бях сред младите кооперативни лидери, участници във Форума…”

Ангажирахме се и с приетата Резолюция на Форума, с която целим да насърчим  участието на млади хора във всички кооперативни органи на управление на национално, европейско и световно ниво; да изградим мрежа за контакти и да продължим традицията за провеждане на младежки форуми, защото, както сподели Мирко Нодари - експерт комуникации към Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА„....младите хора вярват и осъзнават значимостта на кооперативния бизнес модел, откриват в него сигурност и гаранция за своето бъдеще...”

Сега е моментът за действие, защото ние, младите хора, не сме само бъдещето, ние сме настоящето и кооперациите ни дават шанс да се докоснем до най-демократичния, отговорен и етичен бизнес модел, да натрупаме знания и професионален опит. Кооперациите ни насърчават да сме предприемчиви, идейни и всеотдайни, което е от взаимен интерес.

На този ден, ние младите кооператори, с чувство на уважение и признателност поздравяваваме по повод Международния кооперативен ден, всички вас, които сте частица от глобалното кооперативно семейство, обединяващо над 1 милиард член-кооператори, представляващо и защитаващо интересите на над 300 национални кооперативни организации от 100 страни в света.

Скъпи кооператори,

Бъдете здрави, жизнени, енергични и винаги с устрем към новото, а ние младите ви уверяваме, че ще съхраним и достойно ще продължим успешното развитие на Централния кооперативен съюз, който обединява, представлява и защитава интересите на над 150 000 член-кооператори в България.