• Начало /
 • Новини /
 • РПК „Развитие” – Елин Пелин залага на устойчиво развитие и през настоящата година

РПК „Развитие” – Елин Пелин залага на устойчиво развитие и през настоящата година

Публикувано на 09.03.2017

РПК „Развитие” – Елин Пелин залага на устойчиво развитие и през настоящата година

Кратка визитка на РПК „Развитие“ – Елин Пелин

 • РПК „Развитие“, гр. Елин Пелин членува в ОКС София
 • Броят на заетите в кооперацията е 56 души
 • Член-кооператорите са 371 души, от които 27 са до 35-годишна възраст
 • Основната стопанска дейност е търговия на дребно, заведения за бързо хранене, франчайз
 • Кооперацията стопанисва пряко 15 търговски обекта, от които 10 са включени в национална търговска верига КООП, а 5 са КООП Маркет
 • Кооперацията обслужва 15 населени места

Според отчетените резултати за деветмесечието на 2016 година, РПК „Развитие“, гр. Елин Пелин е на осмо място в комплексното класиране на кооперациите от системата на ЦКС

Ангел Руев, председател на РПК „Развитие“, гр. Елин Пелин

„Вече 96 години РПК „Развитие“ с дейността си по неоспорим начин доказва своето място и роля в живота на хората и заслужено е спечелила авторитет и признание сред поколения жители на община Елин Пелин. С близостта си до хората и техните потребности, кооперацията винаги се е стремяла да се утвърждава , като коректен „търговец“ на бързо оборотни стоки с добро качество и на достъпни цени. Исторически се знае, че кооперациите винаги са допринасяли и допринасят за развитието на местната икономика. През последните години със засилване конкуренцията на пазара, изискванията на пазара непрекъснато се повишават. За да отговорим на предизвикателствата на времето трябва ясно да знаем кой е пътя: добре подготвени кадри, правилно структурирани търговски обекти и обединени доставки от Единния кооперативен пазар, информационни технологии и компютърни системи, ефективна логистиката в търговския процес. Постигнатите резултати на РПК „Развитие” Елин Пелин са плод на труда, вярата и лоялността към кооперативната идея на много поколения член-кооператори. Кооперацията има значима роля за икономическото и социално развитие в региона като защитава своята пазарна позиция чрез висок професионализъм.“

Приоритет в работата през изминалата 2016 г.

Приоритетна дейност на кооперацията през 2016 година е търговията на дребно. Както в последните няколко години, дейността е съобразена с обективните условия на работа в региона. Основен проблем в по-малките населени места е застаряващото население, което достига 50 %, а в по-големите населени места е конкуренцията на пазара. Тя е предизвикана от трайно настанилите се конкурентни търговски вериги.

..... Ръководството и всички заети в кооперацията работим активно за постигането на добрите резултати и за утвърждаването на кооперативните магазини като еталон за богат асортимент стоки на достъпни цени. Полагат се огромни усилия за привличане на нови клиенти, като се стараем да предлагаме добри практики, като непрестанно работим за налагане на Програмата за лоялни клиенти. Кооперацията успешно работи и активно участва в инициативата „КООП - Заедно на пазар”. През последните години участваме в инициативата с над 100 човека. Със задоволство си спомням 2013 година, когато голямата награда от „Инициативата КООП – Заедно на пазар“, лек автомобил „Шкода” бе спечелен в с. Елешница. През 2016 година отново три от предметните награди бяха спечелени от член-кооператори на РПК „Развитие“ споделя, Ангел Руев.

С поглед в бъдещето

След направена равносметка на постигнатите резултати кооперацията набеляза насоките за по-нататъшното развитие през 2017, а именно:

 • Работа с младите хора по населените места ще е основен приоритет за привличането им за член-кооператори и активизиране участието им в органите на управление по места.
 • По отношение на цялостния търговски процес са сключени договори с всички доставчици
 • Приключва внедряването на търговската информационна система на 100% в търговските обекти.
 • Информацията се обновява и качва в интернет пространството. Всички заявки от търговските обекти се получават по електронната поща. Кооперацията поощрява и инвестира средства за внедряване новости в технологиите като по този начин повишава ефективността.
 • С цел намаляване на разходите за електроенергия се предприема преструктуриране на хладилните съоръжения в търговските обекти.
 • Инвестиционната политика включва реконструиране и модернизиране на  търговски обект в село Столник.
 • Инвестициите са от фонд за взаимно подпомагане  „Инвестиции“ към Централния кооперативен съюз.
 • На проведените общи събрания постоянно се разясняват ползите от дейността на кооперациите.
 • Стабилизирането на кооперативната търговия и популяризирането на кооперативната марка са насочени към запазване на позиции и по-нататъшно развитие на кооперативния бизнес в района.

Социална дейност

През последните години кооперацията провежда активна социална политика, подпомагайки провеждането на селищни събори, организирането на футболни турнири и спортни празници, както и организиране на спортен празник в красивата местност край реката на с. Елешница. От 5-6 години на база взето решение на Общото събрание, кооперацията прави екскурзии за колектива в България и чужбина. Всяка първа събота от месец юли кооперацията чества Международния кооперативен ден. В кооперация „Развитие“, град Елин Пелин  казват „Който може да работи, може и да се весели!”