• Начало /
 • Новини /
 • 70 ГОДИНИ ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ: ОТ МИНАЛО … КЪМ БЪДЕЩЕ

70 ГОДИНИ ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ: ОТ МИНАЛО … КЪМ БЪДЕЩЕ

Публикувано на 04.04.2017

70 ГОДИНИ ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ: ОТ МИНАЛО … КЪМ БЪДЕЩЕ

На 2 април 2017 ЦКС отбеляза 70 години от своето създаване. Нека да си пожелаем НИЕ КООПЕРАЦИИТЕ ЗАЕДНО да допринесем за изграждането на един по-добър свят за нас и идните поколения!

Отбелязването на 70 години от създаването на Централния кооперативен съюз е възможност да погледнем не само в неговото минало, отчитайки многобройните постижения, но и да отправим поглед към бъдещето, фокусирайки се върху предстоящите предизвикателства и начините за тяхното преодоляване.

От миналото…

През март 1947 година, основавайки се на приетия близо месец по-рано от Великото народно събрание закон, даващ възможност решенията за обединяване на кооперациите да вземат и съвместните заседания на техните управителни и контролни органи с квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете, ръководствата на осем кооперативни съюза вземат решение за вливане в Централен кооперативен съюз и фактически стават негови учредители. Това са: Общият съюз на българските земе­делски кооперации, Горският кооперативен съюз, Общият съюз на занаятчийските кооперации, Съюзът на тютюневите кооперации, Лозаро-винарската кооперативна централа, „Ведома" - Цен­тралата на чиновническите кооперации, Съюзът на железничарските кооперации и „Задруга" ООД на Съюза на популярните банки.

На 2 април 1947 година с Определение № 949 от 2 април 1947 Софийският областен съд регистрира „Централен кооперативен съюз – Коопцентър” със седалище София.

На единното кооперативно движение, обединено в Централния кооперативен съюз, се възлагат изключително важни задачи. То трябва да мобилизира силите на кооператорите за успешното изпълнение на стопанските планове и за повишаване на жизненото равнище на населението. За изпълнението на тези отговорни задачи правителството разчита на организационния и на икономическия потенциал на кооперациите.

На проведеното на 3 юли 1947 година заседанието на Управителния съвет, се взема решение за вливането на още 12 кооперативни съюзи и централи, а именно: „Нектар" - пчеларска коо-

перативна централа, „Напред" -обединена кооперативна централа, Съюз на тютюневите кооперации – 1924, Съюз на говедовъдните кооперативни сдружения, Съюз на коневъдните кооперативни сдружения, Българска рибарска кооперативна централа, Българска птицевъдна кооперативна централа, Съюз на овцевъдните кооперативни сдружения, Съюз на свиневъдните кооперативни сдружения, Съюз на автомобил. кооперации, Съюз на трудово-строителните кооперации и Скотовъдна централа ООД.

Под непосредственото ръководство на ЦКС пре­минават и районните кооперативни съюзи, които по това време са двадесет на брой.

Със създаването на Централния кооперати­вен съюз се поставя началото на развитието на единното кооперативно движение в страната, поемайки организационното и стопанс­кото ръководство на 20 кооперативни централи, 51 районни кооперативни съюза и над 4007 кооперации, от които:

 • 2 582 селски (всестранни);
 • 226 потребителни;
 • 472 трудово-занаятчийски;
 • 320 горски;
 • 71 лозаро-винарски;
 • над 480 трудово-кооперативни земеделски стопанства /ТКЗС/.

По това време общият брой на индивидуалните членове надхвърля един милион.

Централният кооперативен съюз днес…  

ЦКС се развива устойчиво в изпълнение на приетата от Управителния съвет Стратегията за развитие на кооперативните организации 2020, която е в съответствие с приоритетите за развитие на Световното кооперативно движение.

Централният кооперативен съюз обединява, представлява и защитава интересите на:

124 000 индивидуални членове;

730 кооперации;

29 кооперативни съюза;

6828 заети;

обслужва населението на 2160 селища в страната.

Кооперативните организации от системата на ЦКС осъществяват разнообразна стопанска дейност – кооперативна търговия, промишленост, туризъм, земеделие и изкупуване др.

В признание за приноса на Централния кооперативен съюз за успешното развитие на страната, през 2004 г. и 2006 г. бе удостоен с държавно отличие „Национална структура с принос в икономическото развитие на България". 

Провежданата от Централния кооперативен съюз международна дейност утвърди Съюза като стабилен и равноправен партньор на европейските и световни кооперативни организации и спомогна за прилагането на добрите практики за развитието на кооперативния бизнес.

Признание за активното международно сътрудничество и приноса на Централния кооперативен съюз в популяризиране значимостта на кооперативния бизнес модел е участието на представители на ЦКС в органите на управление на европейските и световни кооперативни организации, в които Съюза членува:

 • Международния кооперативен алианс;
 • Световната организация на потребителните кооперации;
 • Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс;
 • Европейската асоциация на потребителните кооперации
 • Кооперативен Дом Европа.

През последните години Централният кооперативен съюз е домакин на значими европейски и световни кооперативни събития като Генералната асамблея на Кооперативна Европа, Генералната асамблея на ЕВРО КООП, както и на световни и европейски кооперативни младежки форуми.

Активна бе ролята на ЦКС и в отбелязването на 2012 – Международната година на кооперациите, обявена от ООН, организирайки и участвайки в различни инициативи и събития на национално, европейско и световно ниво.

Кооперативното движение има бъдеще не само в България, но и в Европа и света, тъй като кооперациите напомнят на международната общност за възможността да бъдеш едновременно икономически стабилен и социално отговорен и работят в полза на хората и обществото за изграждане на един по-добър свят сега!

Дирекция "Кооп медии и реклама"