• Начало /
  • Новини /
  • Високо признание за приноса на кооперациите в устойчивото социално-икономическо развитие

Високо признание за приноса на кооперациите в устойчивото социално-икономическо развитие

Публикувано на 07.06.2017

Високо признание за приноса на кооперациите  в устойчивото социално-икономическо развитие

 

В периода 1-3 юни 2017 се проведе ХХІ Петербургски международен икономически форум /ПМЭФ/ на тема „Търсене на нов баланс в глобалната икономика“. Форумът е уникално събитие, което от 1996 година се провежда ежегодно в Санкт Петербург под патронажа и с участието на Президента на Руската Федерация.

В 108-те мероприятия на Форума, в конструктивни и открити дискусии над 5000 участници от 66 страни от света, сред които държавни глави, представители на правителства, ръководители на големи международни компании, водещи световни експерти от научните среди, средствата за масова информация и гражданското общество, обсъдиха не само основните насоки за по-нататъшно икономическо развитие, но и стремежа към ускоряване на темповете за тяхното постигане.

За първи път в дневния ред на Петербургския международен икономически форум бе организирана панелна сесия на тема „Кооперативното движение като основа за устойчиво социално-икономическо развитие“.

В панелната сесия взеха участие:

Руска федерация:

Александър Цибулски – заместник-министър по икономическото развитие на Руската Федерация;

Николай Харитонов - председател на Комитета на Държавната Дума при Федералното Събрание на Руската Федерация;

Дмитрий Зубов - председател на Съвета на Централния съюз на потребителните кооперации на Руската Федерация;

Валентин Тимаков - директор на Агенцията за развитие на човешкия капитал, Руска Федерация.

Специални гости и ключови докладчици:

Петър Стефанов - президент на Световната организация на потребителните кооперации и председател на Централен кооперативен съюз - България;

Антони Барбагалло - министър на туризма, спорта и отдиха, Регионално правителство на Сицилия;

Патрик Антони Хинамаса – министър на финансите и икономическото развитие на Република Зимбабве.

Като Президент на Световната организация на потребителните кооперации, в своето изказване Петър Стефанов сподели, че:

“… в целия свят кооперациите имат значим принос в устойчивото икономическо развитие и осигуряването на стабилност на пазара на труда. Кооперациите принадлежат на своите членове, управляват се от тях и служат на интересите им, което позволява ефективно да се разрешават икономическите задачи, да се развива социалния и човешки капитал и  хората да се сплотяват и взаимно да си помагат….“.

Независимо, че кооперациите са важен и значим партньор в световната икономика, те все още не са получили дължимото признание.

Петър Стефанов акцентира на факта, че кооперациите много често се сблъскват със сложни условия, които пречат на тяхното развитие. Тези условия са резултат от неадекватна правна рамка и неподходящи пазарни механизми и политика. Фокус бе поставен на ключовия фактор в развитието на кооперативния бизнес, а именно - хармонизирането на кооперативното законодателство както на европейско, така и на световно ниво.

Липсата на единна правна рамка за кооперациите има две основни последствия: ограничава се прозрачността в прилагането на кооперативните принципи и ценности, и не по-маловажно, пречи се на развитието на кооперативния модел и потенциалното бизнес сътрудничество между кооперациите от различни страни на Европа и света. Този процес е от изключително значение за засилване видимостта, значимостта и приноса на кооперативния бизнес пред националните правителства и институции.

В заключение, участниците в панелната сесия изразиха единодушно надеждата, че резултатите от ХХІ Петербургски Международен Икономически Форум ще дадат тласък в по-нататъшното развитие на кооперативното движение в Русия, ще допринесат за активизиране на сътрудничеството между кооперациите на европейско и световно ниво и ще насърчат иновациите в развитието на кооперативния сектор.

Главна дирекция „Международна дейност"