• Начало /
 • Новини /
 • КС Ловеч залага на опит, професионализъм и доверие

КС Ловеч залага на опит, професионализъм и доверие

Публикувано на 12.06.2017

КС Ловеч залага на опит, професионализъм и доверие

 

Данни за КС Ловеч

 • КС Ловеч членува в Централен кооперативен съюз
 • Съюзът обединява 29 кооперации от областта
 • Кооперациите към съюза обединяват 6 292 член-кооператори от тях 350 души са до 35 години
 • Обслужвани населени места: 98 населени места
 • КС Ловеч стопанисва 7 обекта за търговия на дребно, от които 4 са включени в търговска верига КООП
 • Кооперациите, членуващи в съюза стопанисват 285 обекта за търговия на дребно, като включени в ТВ КООП са 47 търговски обекта, от които 22 са магазини КООП, 25 са КООП Маркет
 • Основни стопански дейности на съюза и кооперациите са търговия на едро, търговия на дребно, промишленост, селско стопанство, изкупуване

Байко Баеев, председател на КС Ловеч

„Отчитаме още една трудна година за българската икономика и за кооперативните организации. Към нестабилната политическа среда се прибавиха негативно действие на сивата икономика върху коректния и честен бизнес, в който сме и ние, негативно действие на държавата и общините върху кооперациите. Но въпреки трудностите кооперативен съюз Ловеч и кооперациите, членуващи в него, намериха отново достойно място в Комплексното класиране на ЦКС за 2016 г.

При кооперациите:

 1. РПК „Стратеш“ гр. Ловеч – 1-во;
 2. РПК „Изток“ гр. Априци – 31-во;
 3. РПК „Стара планина“ гр. Троян – 32-ро;
 4. Кооп. „Обнова“ с. Черни Осъм – 35 – то;
 5. Кооп. „Доверие“ с. Лесидрен – 42-ро.

Благодарение на резултатите на тези кооперации и пряката стопанска дейност, Кооперативен съюз – Ловеч за поредна година е номиниран на 4-то място. На последното за годината заседание на УС на ЦКС, РПК „Стратеш“ гр. Ловеч беше наградена с почетна грамота „Кооперация с най – успешно и устойчиво развиваща се търговска дейност за 2016 г.“

Организационно състояние

През 2016 г. са приети 223 нови членове, 80 от които са до 35 години. Баланса в края на годината е положителен и достига 6292 член-кооператори 22 кооперации отчитат прием на член–кооператори през отчетната година. Това са РПК „Стратеш” гр. Ловеч – 73 души, Кооп „Обнова“ с. Черни Осъм – 29 души, РПК „Стара планина“ гр. Троян – 13, ПК „Съзнание“ с. Ломец – 12, РПК „Изток“ гр. Априлци и ПК „Георги Бенковски“ с. Рибарица – по 11.

Въпросът за увеличаване броят на член - кооператорите е основа за развитието на кооперативното движение. Отчита се с коефициент за кооперираност. Това е съотношението между броят на член – кооператорите и населението на определено населено място или кооперация. За Кооперативен съюз – Ловеч той е благоприятен и е 4.16 на сто.

На база разработения през 2015 г. анализ на организационното и финансово състояние на всяка кооперация и оценката на потенциала им на развитие, втора поредна година ръководствата и Управителните съвети на ЦКС и КС- Ловеч, работиха активно по този наболял проблем. По критерии на ЦКС анализът на устойчивото развитие на кооперативните организации, те се разделиха в 3 групи. Водещ показател при формирането на отделните групи е резултатът от реализираните приходи.

От определящо значение за конкурентното функциониране на дадена кооперативна организация, както в икономическо, така и в организационно отношение са професионалните, образователните и възрастовите характеристики на УС и КС на Кооперативен съюз – Ловеч, така и на работещите в съюза. Тревожен е фактът, че в ръководните органи на съюза има само 1 член-кооператор до 35 години. В тази връзка следва да се разгледа и участието в органите на местно самоуправление. На проведените избори през 2015 г. 3 кмета на общини и 36 кметове и кметски наместници на села са член-кооператори. Необходима е по-голяма активност от управителните съвети на кооперациите за утвърждаване положителния имидж на кооперациите на регионално и национално ниво.

Търговия

Дейността търговия на едро се осъществява от две организации. Склада на РПК „Стратеш“ гр. Ловеч, който зарежда само магазините на кооперацията и склада на КС-Ловеч. По показателя реализиран стокооборот се открояват резултатите на 5 кооперативни организации: РПК „Стратеш“ гр. Ловеч, РПК „Изток“ гр. Априлци, ПК „Единство“ гр. Летница, КС Ловеч, Кооп „Доверие“ с. Лесидрен. Значително увеличение на стокооборота отчитат: Кооп „Доверие“ с. Лесидрен, РПК „Изток“ гр. Априлци, РПК „Стратеш“ Ловеч.

В 19 магазина има въведена търговско-информационна система и Програма за „Лоялни клиенти“, също така са раздадени 3107 потребителски карти. След реконструкцията и включване на магазините в търговската верига „КООП” те цялостно промениха облика си и формират висок стопански и социален имидж на кооперативната система. „За да бъдем конкурентно способни трябва да имаме добре обучени кадри, допълнителни услуги спестяващи време, промоции с награди. Важното е всички да разберем, че да направиш хубав магазин това не е достатъчно. В съвременния бизнес много по-важни са допълнителните функционални и емоционални изгоди за клиента“, споделя председателя на КС Ловеч.

За четвърта поредна година УС на ЦКС прие критерии за оценка на търговските обекти от веригата „КООП”.

В групата търговски обекти с търговска площ над 100 кв. м. магазинът на КС-Ловеч в с. Дойренци е класиран на 2–ро място, РПК „Изток“ гр. Априлци – магазин Център – 45- то, ПК „Единство“ – 46 – то.

При магазините с търговска площ до 100 кв. м. класирането е както следва: магазините на РПК „Стратеш“ в с. Радювене – 8 място, в с. Лисец – 33 място, на КС- Ловеч – с. Александрово 1 – 34 – то място магазинът на ПК „Иван Павлов“ с. Орешак – 40 – то място, магазините на РПК „Стратеш“ гр. Ловеч в с. Малиново – 42, с. Слатина – 50.

Текущото оценяване и класиране на търговските обекти дава възможност да се отличат добрите магазини, да се проучат добрите практики и да се приложат във всички обекти на търговската верига.

Системата за разплащане на текущи сметки „Изи пей” е въведена в 18 обекта: РПК „Изток” гр. Априлци, Кооп. „Зора” с. Врабево, РПК „Стратеш” гр. Ловеч, ПК „Иван Павлов“ с. Орешак и Кооперативен съюз – Ловеч. Кооперациите „Зора” с. Врабево и ПК „Г. Бенковски“ с. Рибарица приемат залози и изплаща печалби на Спортния тотализатор.

С цел оптимизиране на Единния кооперативен пазар освен Национален кооперативен пазар е създаден и регионален такъв. Стоките с марката КООП ще се договарят на национално ниво.

Кооперативен съюз – Ловеч чрез регионалния съвет за избор на доставчици определя на местно ниво доставчиците и условията на регионалния кооперативен пазар. За настоящата година от Съюза имат инвестиционни намерения за преустройство на 1 магазина от веригата „КООП-Заедно на пазар“ в с. Бежаново.

Промишленост

Дейността се развива от 5 кооперации. Открояват се резултатите на Кооп „Доверие” с. Лесидрен. През 2016 г. Кооп „Обнова“ с. Черни Осъм продължи да възстановява позициите си. Промишлената продукция достигна 7 на сто ръст. Кооперацията произвежда фурнир и слоести материали, бичени букови детайли, голяма част от продукцията е за износ.

Дейността хлебопроизводство извършват 2 кооперации – Априлци и Орешак, които произвеждат 175 тона хляб. Свиването на обема на хлебопроизводството е в резултат на нелоялната конкуренция и ограничаването на пазара. Въпреки това традициите на кооперативната система в тази дейност са безспорни и имат предимства. Това са притежаваната материална база, нейното разположение, както и относително големия пазарен дял в малките населени места.

Селско стопанство

Осъществява се от Кооп „Зора” с. Врабево. Кооперацията в с. Врабево е наела и обработва 12 хил. дка земя, и са добити  2 800 тона пшеница, 1 700 тона маслодаен слънчоглед и 800 тона царевица.

Изкупуване

Само 3 кооперации осъществяват изкупвателна дейност. РПК ”Стара планина” гр. Троян е заготвила 111 т. продукти. Базата е сертифицирана за събиране, преработка и търговия с биологични продукти. Изкупени са още 147 т. сурово мляко от ПК „Изгрев” с. Овча Могила, РПК „Стратеш“ гр. Ловеч – 54 кг л суха липа.

Девета поредна година кооперативен съюз Ловеч работи без задължения към ЦКС, предприятията му и всички останали контрагенти.

Съюзът се включи в благотворителната инициатива на Централния кооперативен съюз през 2016 г. за подпомагане на пострадалите от с. Хитрино.

Продължаващата икономическа рецесия в страната показва, че и през 2017 г. не може да се очаква съществено подобряване на икономическата среда. Прогнозите на икономическите анализатори са, че светът и България са на прага на нова Световна криза. Следователно, 2017 г. ще е трудна година за кооперативната система. Това изисква максимална мобилизиция на притежавания ресурс с цел повишаване ефективността на стопанските дейности.

Приоритети за развитие през 2017 г.:

 • развитие на Регионалния и Национален кооперативен пазар;
 • развитие на ТВ КООП, повишаване на нейната конкурентноспособност и подобряване на финансовите показатели;

         подкрепа на кооперативното производство;

 • подобряване на членствените отношения чрез привличане на нови член – кооператори.

КС Ловеч и дирекция „Кооп медии и реклама“