• Начало /
  • Новини /
  • Развитието на кооперативните организации в плевенския регион бе темата на работната среща между ръководството на КС Плевен и ЦКС

Развитието на кооперативните организации в плевенския регион бе темата на работната среща между ръководството на КС Плевен и ЦКС

Публикувано на 11.07.2017

Развитието на кооперативните организации в плевенския регион бе темата на работната среща между ръководството на КС Плевен и ЦКС

Данни за КС Плевен

  • КС Плевен членува в Централен кооперативен съюз
  • Съюзът обединява 54 кооперации от областта
  • Кооперациите към съюза обединяват 5916 член-кооператори, от които 193 са до 35 годишна възраст
  • Обслужвани населени места: 68 населени места
  • КС Плевен и кооперациите стопанисва 27 обекта от ТВ КООП
  • Основни стопански дейности на съюза и кооперациите са търговия на дребно, търговия на едро, промишленост, селско стопанство

В резултат на създадената традиция за работни срещи на ръководството на ЦКС с Управителните и Контролни съвети на кооперативните съюзи, на 28.06.2017 година в сградата на ЦКС се проведе среща на Емка Ангелова, председател на Кооперативен съюз Плевен и членове на УС и КС на Съюза с председателя на ЦКС Петър Стефанов.

Четиринадесетте члена на Управителния и Контролния съвет на Плевенския съюз се възползваха от отправената им покана да посетят и да се запознаят с водещите кооперативни дружества на ЦКС на територията на град София – СБР „Здраве” ЕАД гр. Банкя, „Булминвекс-ГБ” ЕООД и „Кооп-търговия и туризъм” АД.

Среща с водещите кооперативни дружества

Д-р Виолета Костадинова, изпълнителен директор на СБР „Здраве” ЕАД гр. Банкя, запозна гостите с дейността на специализираната болница за рехабилитация и модерния спортно-оздравителен център. Тя представи многобройните процедури, които се предлагат и разясни условията и възможностите за прием по програма на НОИ на лица в трудоспособна възраст, както и по клинични пътеки финансирани от НЗОК. Гостите се запознаха с преференциалните условия, от които могат да се възползват както член-кооператорите и техните семейства, така и работещите в кооперативните организации. Обсъдена бе и възможността за организиране на годишните профилактични прегледи в СБР „Здраве” ЕАД град Банкя.

Минералната вода с марка „Горна баня” КООП се продава във всички кооперативни магазини, но за членовете на Управителния и Контролния съвет на плевенския съюз особен интерес породи запознаването с технологичния процес на нейното производство. Управителят на „Булминвекс-ГБ” ЕООД г-жа Силвия Дойчинова, запозна гостите с модерните поточни линии за производство на различните разфасовки минерална вода и възможностите за нейната логистика. Кооперативен съюз Плевен е дългогодишен коректен търговски партньор на „Булминвекс-ГБ” ЕООД, като с всяка изминала година се увеличава обема на закупената минерална вода.

Познат единствено от телевизионните реклами, Супермаркет „КООП” бе най-интересният обект за плевенската група. Всички присъстващи на срещата, с изключение на един от тях, са председатели на кооперации, осъществяващи дейността търговия на дребно и запознаването с търговския обект и логистичния център за тях бе изключително важно. Освен българските стоки с марка КООП, които са добре познати на всички и с които успешно търгуват, гостите успяха да видят и голямата гама от стоки с тази марка, внос от други кооперативни организации. Интерес предизвика системата за електронни етикети, каквато до този момент не е въведена в нито един от плевенските търговски обекти.

Изпълнителният директор на „Кооп-търговия и туризъм” АД г-жа Бойка Добрева, представи на гостите модерния логистичен център, и ги запозна с възможностите за складиране и организиране на логистика на стоки, които той предлага. Проведена бе дискусия относно възможностите за увеличаване на доставките на стоки с марка КООП до склада на едро на Кооперативен съюз Плевен, съответно до търговските обекти на плевенските кооперации и дори до външни за системата клиенти.

Анализ на резултатите от първото тримесечие на 2017 година

Последва работна среща с ръководството на ЦКС, на която бе направен анализ на резултатите от първото тримесечие на 2017 година и бяха обсъдени основните проблеми, стоящи пред всяка една от 54-те кооперации, членуващи в Кооперативен съюз Плевен.

Макар в географски аспект област Плевен да е в Централна Северна България, икономическата ситуация в страната ни я определя като начало на Северозападен икономически регион, считан за най-бедния регион в България. Липсата на работа и голямата миграция на млади хора се отразяват твърде негативно върху общия брой на член-кооператорите в Съюза. Те намаляват най-осезаемо в селата, поради факта че членството на отиващите си по естествен път кооператори не може да бъде продължено от техните наследници, защото те отдавна не живеят в региона. За привличане на нови член-кооператори градските кооперации разчитат предимно на децата на своите служители, близки и роднини, както и на клиентите на магазините на верига КООП. Но не самото намаляване на членската маса, а преди всичко нейното застаряване е болният проблем на плевенските кооперации. През 2008 година над 95% от членуващите в съюза кооперации приеха утвърдения от УС на ЦКС образец на устав без да включват промени в него. Но след всеки избор се оказва, че отговарящите изцяло на критериите за ръководни органи на кооперациите са все по-малко. Това доведе и продължава да налага промяна в уставите на кооперациите, и то най-вече в разпоредбите за избор на членове на Контролен съвет. При кооперации с по-голям брой търговски обекти членовете трябва да имат необходимите икономически познания, нужни при извършване на инвентаризации. В тази посока са насочени усилията на Контролния съвет на Кооперативен съюз Плевен, който ежегодно провежда обучение на членовете на контролните съвети на членуващите кооперации, а при нужда дори провежда инвентаризациите на някои от търговските обекти на кооперациите.

Към 31.03.2017 година 85% от приходите от стопански дейности в кооперативните организации, членуващи в Кооперативен съюз Плевен, са от търговия на дребно. Това определя и важността на проблема за конкурентоспособността на търговските ни обекти на регионалния пазар. Стопанисваните магазини са обновени и заредени с разнообразни стоки на атрактивни цени, но покупателната способност на клиентите намалява с всеки изминал отчетен период.

На работната среща бе обсъдена и основната роля на рекламната политика при продажбата на всяка една стока. Кооперациите споделиха своите действия в тази насока. РПК „Наркооп” гр. Плевен рекламира дейността си чрез страница във Фейсбук, постоянно външно озвучаване на търговските обекти в центъра на гр. Плевен, организиране на дни с различни промоции, рекламирани чрез флайери и обяви, тържества с аниматори пред търговските обекти за 1-ви юни, сайт за електронна търговия и много други мероприятия. Всички останали кооперации организират в търговските си обекти томболи по повод някои празници, а за ПК „Подкрепа” с. Одърне е традиция ежегодното организиране на тържества по случай 1 октомври - Международния ден на възрастните хора, които са основните клиенти в кооперативния магазин. Но всички тези действия са на местно ниво и не са достатъчни за популяризиране и налагане на стоките с марка КООП, което от своя страна да доведе до увеличаването на тяхното търсене от клиентите.

27 са търговските обекти на територията на Кооперативен съюз – Плевен, включени в търговска верига КООП. През изминалите години броят им бе по-голям, но отрицателните финансови резултати на някои от тях доведоха до прекратяване на дейността им и отдаването им под наем на външни за системата лица. През изминалата година РПК „Освобождение” гр. Пордим закупи от съседна кооперация търговски обект, реновира го по изискванията на търговска верига КООП и ще предприеме необходимите действия по включването му към обектите КООП-Маркет.

Следвайки максимата, че най-добрата реклама е „видяното от очите ти” Кооперативен съюз Плевен всяка година организира посещение на председателите на членуващи кооперации в кооперативните хотелските комплекси. През годините бяха посетени хотелите в Пловдив, Вонеща вода, Варна и Китен. Традицията ще продължи, като за настоящата година маршрутът тепърва подлежи на уточняване.

Отбелязване на Международния кооперативен ден

След изчерпването на всички точки от програмата, участниците изразиха своето задоволство от добре свършената работа и отчетоха, че работната среща е ползотворна относно възможностите за развитие на организациите, от Кооперативен съюз Плевен. Ръководството на ЦКС изрази своята готовност за последващи срещи по повод на предприетите мерки за развитие и съдействие във всяко едно отношение. Пожела весело посрещане на 1 юли 95-тия международен кооперативен ден, ежегодното честване на който се е превърнало в традиция за кооперативните организации от системата на ЦКС. Всяка кооперативна организация по свой начин отбелязва празника. Плевенския съюз също неотлъчно спазва тази кооперативна традиция като всяка година една от членуващите в него кооперации става символичен домакин и организира честването на празника. Този път нелеката задача, но и голяма чест, се падна на ПК „Възраждане” с. Вълчитрън. За член-кооператорите и жителите на с. Вълчитрън този ден се превърна в двоен празник, тъй като през 2017 година се навършват 110 години от създаването на кооперацията. От ранни зори в центъра на село Вълчитрън започнаха да се събират хора в очакване на събитието. Под звуците на кооперативната песен се раздаваха кооперативни флагчета и плакати. Настроението беше приповдигнато, всички се поздравяваха с празника и пожелаваха на кооперацията все повече и повече успешни години.

Привечер започнаха да пристигат колективите и на останалите 18 кооперации, заявили участие в празника. Официалната част се проведе пред обновения магазин от търговска верига КООП, който е най-голямата гордост на кооперацията. Домакините се бяха постарали да създадат изцяло кооперативна атмосфера. Раздаваха се специално изработени за случая знаменца с кооперативното лого, брошури, плакати и други рекламни материали. Председателят на кооперацията г-жа Пепа Минова благодари за присъствието на колегите и гостите и ги запозна накратко със 110 годишната история на ПК „Възраждане”. Тя не скри своята гордост, че оглавява кооперативна организация с такова достойно минало, с богато настояще и също толкова обещаващо бъдеще. …„Поклон пред всички служители и ръководители, членове на УС и КС на кооперацията, ръководството на КС Плевен, както и всички член-кооператори, хора, дали част от живота си на кооперацията и оставили частица от себе в нея. Кооперацията, това сме всички ние!” така завърши своето изказване г-жа Пепа Минова. Приветствено слово изнесоха г-жа Емка Радкова - Председател на КС Плевен и г-жа Милена Тарова, кмет на с. Вълчитрън. След това сцената беше предоставена на певческите и танцовите състави към читалищата в с. Вълчитрън и гр. Пордим, които бяха подготвили кратка програма, с която да приветстват гостите на празника. Те изненадаха присъстващите с изключително разнообразни и интересни изпълнения, а накрая поканиха всички на кръшно българско хоро. Програмата продължи с празнична вечеря, на която присъстваха всички гости. Кооперациите не изневериха на своя девиз от предходните години и доказаха, че както могат всички заедно да работят, така могат и да се веселят. Разделиха се и си обещаха догодина пак да се съберат да отпразнуват Международния кооперативен ден и да докажат своята лоялност към кооперативното движение.

Материалът е подготвен от КС Плевен