РКС-Пловдив с амбициозни цели за 2018 г.

Публикувано на 01.02.2018

РКС-Пловдив с амбициозни цели за 2018 г.

 

Данни за РКС-Пловдив

  • РКС-Пловдив членува в Централен кооперативен съюз
  • Съюзът обединява 50 кооперации от областта с 20 316 член-кооператори, от които 3267 души са на възраст до 35 години
  • Обслужвани населени места - 172
  • Членуващите в съюза кооперации стопанисват 159 търговски обекта, включени в търговска верига КООП

 

През последните няколко години икономиката на Пловдивска област се развива с високи темпове, по-високи от средните за страната ни. Ускореното развитие и устойчивостта привлякоха инвестиции от големи компании. В резултат на това работещите започнаха да получават добри доходи, т.е. покупателната им способност значително нарасна.

РКС-Пловдив и работещите кооперации от съюза успяха да разгърнат пълния си потенциал и напълно да се впишат в новата икономическа среда. Кооперативните кадри са най-важният фактор за постигнатите добри резултати през изминалата 2017 година, посочват от съюза. Основната стопанска дейност на пловдивските кооперации е търговията на дребно. Тя формира 82% от общите приходи от стопанска дейност. Увеличението спрямо 2016 г. е 5%, като този ръст изцяло се дължи на нарасналите приходи в дейността, а не на спад в другите дейности. Налице е и осезателно подобряване на рентабилността спрямо предходните години. Близо 52% от оборота е формиран в рамките на Единния кооперативен пазар (ЕКП).

Няколко бяха направленията, по които работи РКС-Пловдив. Регулярност на доставките на стоки с марката КООП чрез „Кооп-търговия и туризъм“ АД, включително осигуряване на ресурс и включване в организираните национални промоции. В този процес специалистите на съюза работиха съвместно с тези от кооперациите за постигане на ефективна търговска дейност в кооперативните магазини. „Срещнахме пълно съдействие от председателите на кооперациите. Достигнатото през 2017 г. само ни ориентира в големите резерви, които имаме за 2018 г. Ръстът в количествата е основание за подобряване условията на доставка и разширяване асортимента чрез „Кооп-търговия и туризъм“ АД. Имаме резерви и при организирането на националните промоции, касаещи подбора на асортимента, периодите на провеждане и промоционалните цени.“, споделя инж. Лазар Филчев, председател на РКС-Пловдив. Статистическата информационна система /СИС/ и АВС анализът на продажбите в кооперативните магазини показват следващите стъпки за разширяване на националния кооперативен пазар – резерви има при следните стокови групи: безалкохолни напитки, млечни и месни продукти, хляб.

Организиране и дисциплиниране на регионалния пазар По предложение на ръководствата на работещите кооперации         РКС-Пловдив актуализира производителите и доставчиците, с които работи. Голяма част от тях дистрибутират национални марки продукти и това дава възможност същите да са част от широкия асортимент в кооперативните магазини. Постигнати са добри условия по отношение цените и сроковете на разплащане, провежданите промоции. Благодарение на тези условия кооперации от съюза спечелиха и подписаха договори за изпълнение на доставки по обществени поръчки. Търговската база на РКС-Пловдив предлага за магазините продукти произведени от кооперативните организации - пресни и трайни сладкарски изделия на РПК „Наркооп” гр. Садово, домакинска хартия, салфетки, тоалетна хартия на ПК „Напредък” с. Цалапица, ябълки от овощната градина на РКС-Пловдив, вино от ЛВК „Винарска изба” с. Брестовица.

Обслужване обектите на франчайзинг – през последните две години някои от трайно губещите обекти в малките населени места в региона преминаха на друга форма на обслужване – франчайзинг. Според специалистите на РКС-Пловдив франчайзингът е най-безопасният начин да се започне бизнес със значително по-малко капитал, отколкото класическия случай на самостоятелно предприемачество. Партньорите на съюза получават пълна подкрепа от неговите специалисти и използват разработения и утвърдил се като работещ модел на магазините КООП, възползват се от промоциите, от изработените плакати, реклама и др. Клиентите участват в томболите, които организира РКС-Пловдив. Вече са готови правилата за 2018 г., като от съюза считат, че са създадени условията, осигуряващи ръст в продажбите и подобряване обслужването на населението.

Търговският процес е обезпечен от софтуер обслужващ едновременно търговията на едро и дребно, т.е. всяка кооперация и кооперативен магазин ползващ интернет може директно да получава информация за количествата стоки, асортимента, цените в базата. „Системен подход” обслужва и директните логистични доставки в търговските обекти, т.е обслужва стоките, които не постъпват в търговската база на РКС-Пловдив.

Над 70 са малките населени места, които се обслужват от кооперациите и кооперативния съюз, но само за определени селища – в четири от общините на Пловдивска област се субсидират част от транспортните разходи. При растящите цени на горивата, електроенергията, повишената минимална работна заплата и други преки и косвени разходи, обслужването на малките селища ще бъде много затруднено. В тази връзка ще се търси подкрепата и сътрудничеството с общините в региона.

Значително е увеличен делът на продажбите на кооперативни производства в търговски обекти извън кооперативната система. Благодарение на усилията на експертите по търговия на РКС-Пловдив, стоки с марката КООП вече се предлагат в обекти на други регионални търговци на едро и дребно.

Разработеният бизнес план за 2018 г. поставя амбициозни цели пред РКС-Пловдив. „Резерви имаме както в търговията на едро, така и в търговията на дребно. Ресурсно сме обезпечили обслужването на кооперациите. Осигуряваме финансирането и пускането в експлоатация на кооперативния хотел в гр. Пловдив в подготвителната година за Европейска столица на културата 2019 г. Както и досега поставяме във фокуса на нашата работа нуждите на нашите членове и клиенти. Цифрите показват, че клиентите на кооперативните магазини оценяват нашите усилия, защото оборотът и финансовите резултати се движат в желаната от нас посока.“, завършва председателят на РКС-Пловдив, инж. Лазар Филчев.

Дирекция "КООП медии и реклама" по материали на РКС Пловдив