• Начало /
  • Новини /
  • Централният кооперативен съюз и Европейската асоциация на потребителните кооперации обсъдиха в София кооперативната визия и мисия 2030

Централният кооперативен съюз и Европейската асоциация на потребителните кооперации обсъдиха в София кооперативната визия и мисия 2030

Публикувано на 29.06.2018

Централният кооперативен съюз и Европейската асоциация на потребителните кооперации обсъдиха в София кооперативната визия и мисия 2030

В два поредни дни Централният кооперативен съюз бе домакин на Европейска конференция и Генерална асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП). На 27 и 28 юни 2018 г. представители на 19 европейски национални кооперативни организации се събраха в София, за да обсъдят своята визия и мисия до 2030 година и социално-икономическата роля на кооперациите за бъдещето на Европа.

Конференция бе председателствана от проф. Петър Стефанов – президент на Световната организация на потребителните кооперации и председател на Централен кооперативен съюз - България, който се обърна към делегатите и гостите с думите: „…Централният кооперативен съюз е домакин на най-високия форум на ЕВРО КООП в исторически за България момент – Председателството на Съвета на Европейския съюз. Използвам възможността да споделя, че българските потребителни кооперации от цялата страна ежедневно се стремят да бъдат близо до хората и до техните потребности. Готови са отговорно и бързо да реагират на предизвикателствата, да ги преодоляват и да работят в полза на своите членове и обществото, създавайки им условия за по-добър живот…“.

Интерес сред участниците в Конференцията предизвика Стратегическият план 2030, който дава насоки за преодоляване на бариерите в развитието и растежа на потребителните кооперации в Европа и света в сферата на регулирането, законодателството и политиката. „…Кооперациите са ключов фактор за глобалния просперитет и за създаването и развитието на устойчиви икономики и общества. Със своята демократична структура те са уникални в способността си да се съсредоточават върху дългосрочните потребности на своите членове и клиенти и да им предлагат висококачествени продукти на справедливи цени…“ заяви Питър Хънт, генерален изпълнителен директор на Консултантска фирма “МЮТЮО“, Великобритания.

В рамките на Конференцията бяха представени добри практики от Германия, Финландия и Великобритания за засилване видимостта на потребителните кооперации и тяхната роля за постигането на устойчив и приобщаващ растеж на европейската икономика..

„…Ако искаме политиците да гласуват благоприятна правна рамка, а правителствата да приемат решения в подкрепа на кооперациите, трябва да направим всичко възможно, те да разполагат с актуална информация за ролята на потребителните кооперации в съвременното общество, да консолидираме своите ресурси и да говорим с един глас, защитавайки интересите на най-важния елемент от кооперативния бизнес – потребителя.“, изтъкна Илья Гороховски, председател на КООП Украйна.

Споделяйки опита на своите български колеги, представителите на кооперативни организации от Европа дискутираха своя стратегически план 2030, иновациите като ключов фактор в кооперативното развитие и възможностите на новите информационни и комуникационни технологии за осъществяване на търговия по модела кооперация до кооперация (С2С). КООП Китай представи онлайн платформата „Международен кооперативен павилион“, а Централният съюз на потребителните кооперации, Русия разработеното приложение “Глобал КООП КОНЕКТ“ за мобилни телефони и персонални компютри. Те дават възможност на кооперациите да сключват сделки и предоставят стоки и услуги по електронен път, използвайки най-новите информационни и комуникационни технологии.

Темата на Конференцията и Генералната асамблея е важен акцент в работата на ЕВРО КООП по няколко причини.

Създадената през 1957 г. Европейска Асоциация представлява и защитава интересите на 5 000 местни и регионални потребителни кооперации с над 32 милиона индивидуални членове, които осигуряват близо 500 000 работни места. Чрез своите
36 000 търговски обекти те реализират над 79 милиарда евро годишен стокооборот, предимно с хранителни продукти.

Неоспорим факт е, че потребителните кооперации в България, Европа и света са ключов социално-икономически фактор и ще продължат и в бъдеще да осигуряват на обществото повече и по-добри работни места, етичен бизнес, стабилност и устойчиво развитие. Затова и тазгодишната тема на Международния кооперативен ден, който ще бъде отбелязан тържествено в целия свят на 7 юли е „ КООПЕРАЦИИТЕ: Устойчив бизнес в полза на обществото“.

Изключително важен е фактът, че потребителните кооперациите продължават да са значим фактор в малките и отдалечени населени места, където в много случаи са единствените бизнес структури, които осигуряват работни места и са социално ангажирани с проблемите на местното население. В тези селища няма представители на едрия бизнес и на големите търговски вериги. Кооперациите са единствените, които изпълняват социални функции в тях, тъй като исторически кооперативният бизнес модел е доказал своята устойчивост по време на кризи и възможността си да съществува при различни обществено икономически системи и условия.

Важен фактор за ключовата роля на потребителните кооперации са и стоките с Марката КООП, които се предлагат в кооперативните магазини. Те гарантират сигурност и безопасност за здравето на потребителите, а продуктовите им свойства и опаковки са съобразени изцяло с европейските и световни стандарти. Тези стоки са с добро качество и справедливи цени, което ги прави достъпни за голям кръг от клиентите и член-кооператори.

Отчитайки тези факти, както и споделения български кооперативен опит, в заключителното си слово пред участниците в Европейската конференция Президентът на ЕВРОКООП Масимо Бонджовани подчерта: „…Приоритет на ЕВРО КООП е активното сътрудничество между членовете чрез обмяна на идеи, добри практики и познания. Но това, което е още по-важно за Асоциацията, е създаването на благоприятни условия за взаимноизгодно бизнес сътрудничество и предоставянето на видими ползи и услуги на членовете. Исторически, потребителните кооперации са създадени да са близо до своите членове. Затова и днес те продължават да съхраняват кооперативните принципи и ценности и да поддържат жив огъня на кооперативна идея, култура и наследство“.

Гостите на Централния кооперативен съюз бяха настанени в Хотел КООП и имаха възможност в рамките на двата работни дни да посетят новооткрития магазин БИОКООП в центъра на град София, кооперативното предприятие „Булминвекс“ Горна баня, Търговски и логистичен център КООП и Специализираната болница за рехабилитация „Здраве“, Банкя.