• Начало /
  • Новини /
  • ПК ”Струмешница” гр. Петрич с устойчив растеж в търговията на дребно

ПК ”Струмешница” гр. Петрич с устойчив растеж в търговията на дребно

Публикувано на 21.05.2018

ПК ”Струмешница” гр. Петрич с устойчив растеж в търговията на дребно

Визитка на ПК ”Струмешница”, гр. Петрич

  • ПК ”Струмешница” членува в ОКС Благоевград
  • Член-кооператорите са 302 души, от които 61 са до 35-годишна възраст
  • В кооперацията работят 70 човека
  • Основни стопански дейности са търговията на дребно и едро, промишленост
  • Кооперацията стопанисва пряко 20 търговски обектa, от които 11 са включени в национална търговска верига КООП
  • Обслужва 18 населени места.

Георги Ичконов, председател на кооперацията /каре/

„За мен като председател на кооперацията е гордост, че успяхме да се преборим с агресивната конкуренция на пазара и продължаваме да развиваме успешна стопанска дейност. Бяхме подготвени какъв ще бъде пазарът след 1990 година и затова сега се радваме на значителни успехи, които с всяка изминала година се увеличават. Като една от трите функциониращи кооперации на територията на община Петрич, сме мотивирани да продължим да си поставяме все по-високи цели и да ги реализираме, а също така и да се стремим да привличаме млади хора, на които да предадем своите знания и опит, за да продължат да развиват кооперативната идея.“

Потребителна кооперация ”Струмешница” е учредена преди повече от 90 години и за нейния днешен облик може да се каже, че е една съвременна стопанска организация, ползваща се с голямо доверие от страна на потребителите, член-кооператорите и институциите, с които си сътрудничи успешно. Тя се радва на устойчив растеж в основната си стопанска дейност – търговията на дребно, в която бележи значителен ръст спрямо предходната година. Освен търговия на дребно, кооперацията развива още търговия на едро, хлебопроизводство и производство на тестени закуски. Кооперацията обслужва 17 села и град Петрич и има 20 търговски обекта, от които 11 са включени в национална търговската верига КООП. За 2017 г. относителният дял на приходите от търговията е около 90% от всички приходи на кооперацията.

От осем години в кооперацията е въведено единно електронно обслужване на търговския процес и с всяка изминала година организацията на стоковото движение се усъвършенства все повече и повече.

През 2018 година ръководството планира да реновира магазина в село Марикостиново, а при наличие на достатъчно ресурси и още два обекта от търговската верига КООП, както и да подмени част от оборудването в обектите, които отвориха врати преди шест години.

С внимание към работещите и член-кооператорите

Член-кооператорите в ПК „Струмешница“ гр. Петрич наброяват 302 души, от които 61 са на възраст до 35 години. Ръководството на кооперацията продължава да работи активно за увеличаване на техния брой, като се надява, че през 2018 година ще се похвали с приемането на повече млади хора, които да продължат да развиват кооперативната идея.

На въпроса „На какво се дължат успехите на ПК „Струмешница“, председателят Георги Ичконов отговаря: „Кое е в основата на нашите успехи? Първото и най-важно условие – това са кадрите на всички нива. Не случайно в кооперацията работят дванадесет души с висше образование. Това са специалисти с по-високата степен на образование и доказан професионализъм.

Днешната пазарна среда е много динамична и ако се подцени обучението на кадрите, работата няма да се върши ефективно. Затова през  2017 година кооперацията инвестира сериозна сума в обучението на заетите в търговията.“

„Трябва да отчетем и факта, че можем да бъдем на пазара и да се борим с конкуренцията само с модернизиране на търговската мрежа и въвеждане на новите търговски форми и тенденции в нашите обекти“, споделя още господин Ичконов.

Социална ангажираност и видимост

ПК „Струмешница” поддържа много добри взаимоотношения и през годините е била домакин на няколко работни срещи с други кооперативни организации от страната. Ръководството на кооперацията е на мнение, че доброто сътрудничество и обмяната на опит са един от стълбовете за устойчиво развитие на системата като цяло.

Според ръководството изключително важен фактор за успешната работа в новите пазарни условия е именно обмяната на опит, на местно, европейско и световно ниво.

В резултат на реализираните добри финансови резултати кооперацията ежегодно популяризира своята стопанска дейност и спонсорира различни мероприятия, които се провеждат на територията на общината, като често магазините от търговска верига КООП са домакини на различни тържества. ПК ”Струмешница” участва и в благотворителни инициативи с национална значимост, като например Българската Коледа. От тази година кооперацията спонсорира и футболен отбор в град Петрич, футболистите на който носят тениски с логото КООП.

Дирекция „КООП медии и реклама по материали на ПК „Струмешница” гр. Петрич