• Начало /
 • Новини /
 • Кооперативен съюз Пазарджик с план за устойчиво развитие на съюза

Кооперативен съюз Пазарджик с план за устойчиво развитие на съюза

Публикувано на 10.07.2018

Кооперативен съюз Пазарджик с план за устойчиво развитие на съюза

Визитка на КС Пазарджик 

 • КС Пазарджик членува в ЦКС
 • Кооперациите, членуващи в КС Пазарджик са 21 и обединяват 2653 член-кооператори
 • Обслужваните населени места са 55 с общо население 212 хил. души
 • Кооперациите от съюза стопанисват 31 търговски обекта, от които 16 са включени в търговскаверига КООП
 • Основните стопански дейности на съюза и членуващите в него кооперации са: търговия на едро, търговия на дребно, промишленост, земеделие, туризъм

Александър Шишков, председател на КС Пазарджик: 

„Отчитаме още една положителна финансова година за КС Пазарджик. Радва ме фактът, че в съюза успяваме да планираме и прогнозираме решенията и действията си, както за деня, така и в дългосрочен план. Планирането е дейност, обхващаща основните идеи, които кооперацията желае да постигне, а така също подходите, начините и средствата, необходими за това. Една организация, която не знае къде е и към какви цели и задачи е тръгнала, има значителен недостатък в сравнение с конкурентите си. В КС Пазарджик разглеждаме планирането не само като процес и техника, но и като стил на управление. За да постигнем още по-добри резултати и да преодолеем пречките пред развитието на съюза и на кооперациите, си поставяме като приоритет провеждането на повече срещи, на които заедно да потърсим верните решения.“

 

Проблеми и решения

Изминалата отчетно-изборна кампания на КС Пазарджик и кооперациите му показа проблемите, по които ръководството на съюза трябва да работи. Необходимо е да бъдат предприети действия в няколко основни направления:

повишаване ангажираността на член-кооператорите в управлението на кооперацията чрез участието им в общото събрание и в нейните ръководни и контролни органи;

увеличаване размера на дялови вноски на членовете, увеличаване размера на покупките им от търговските и другите обекти на кооперацията, както и ползване на предлаганите от кооперацията услуги;

участие на членовете в социалната дейност на кооперацията, включването им в националните и регионални кооперативни инициативи, празници и тематични тържества, които помагат за видимостта на кооперацията.

Стопански дейности

Стопанските дейности, които извършва съюзът са търговия на едро, търговия на дребно, промишленост, земеделие и туризъм. Най-голям относителен дял в приходите, има търговската дейност 57%. Магазините от търговска верига КООП са 16 броя, в 16 населени места от 5 общини. За постигне на още по-добри резултати, от ръководството на КС Пазарджик си поставят няколко приоритета за развитие в търговията. От важно значение са подобряването на логистиката и разширяване на асортимента на стоките с марката КООП, разкриване на нови щандове за здравословно хранене и био храни, използване на търговските обекти за прием на член-кооператори, обучение на търговските кадри и не на последно място утвърждаване на единна рекламна политика.

Кооперативен съюз Пазарджик има участие в три икономически ефективни и перспективни търговски дружества:

 • Дружество за търговия на едро „Хебър КООП” АД, създадено преди 19 години. Обслужва кооперациите и общините Пазарджик и Септември.
 • Предприятие за производство на месо и месни заготовки „КООП МЕС” ООД, което три години работи изключително за магазини от веригата КООП на кооперативните организации.
 • Хотелски комплекс „Александрия” ЕООД гр. Велинград, който има вече 12 годишна история.

Кооперативното селско стопанство е втората по обем дейност за КС Пазарджик. Четири са кооперациите от съюза, които извършват тази дейност. Структуроопределящата дейност е растениевъдство. Водещи кооперации в растениевъдството са: ЗПТК „Ал. Стамболийски” с. Славовица и ПК „Взаимопомощ” с. Карабунар с трайни насаждения лозя, ВК „Съгласие” с. Семчиново и ЗК „Луда Яна” с. Крали Марко с пшеница, ечемик и слънчоглед. През 2017 г. приходите от селскостопанската дейност бележат ръст от 8% спрямо предходната година, като 1% е увеличението на нетните приходи от продажби, а 7% са увеличени приходите от финансиране на дейността от Държавен фонд земеделие. Засятата площ е 4090 дка, а 598 дка е реколтирана с трайни насаждения. Произведени са 401 т. зърнено житни култури, 64 т. слънчоглед, 200 т. грозде и 182 т. плодове. Дейността отчита най-голям обем извършени инвестиции и бележи ръст спрямо другите стопански дейности, както и ръст спрямо предходната година.

Основните приоритети за устойчиво развитие на кооперативното земеделие, които си поставя КС Пазарджик са следните:

 • информираност за възможностите, които предоставя програмата за развитие на селските райони до 2020 год. и използване на средства по нея;
 • увеличаване на обработваемите площи;
 • обновление на машинния парк и прилагане на устойчиви земеделски практики;
 • пренасочване на една част от селско стопанското производство към био производства или успешни и печеливши култури.

С поглед към предстоящите задачи

За постигане на по-добри резултати в бъдеще и за разработване на стратегически план за развитие на кооперативните организации до 2030 година от КС Пазарджик се базират върху пет важни взаимосвързани теми и изграждане на индивидуална стратегия по отношение на всяка една от тях:

 • Издигане на ново ниво участието в рамките на членството и управлението.
 • Позициониране на кооперациите като съзидатели на устойчивост.
 • Създаване на кооперативно послание и защитаване на кооперативната идентичност.
 • Осигуряване на надежден кооперативен капитал, като в същото време остава гарантиран контрола на членовете.

Дирекция „КООП медии и реклама“ по материали на КС Пазарджик