• Начало /
  • Новини /
  • Всестранна кооперация „Наркооп“ гр. Момчилград очаква положителни резултати през годината

Всестранна кооперация „Наркооп“ гр. Момчилград очаква положителни резултати през годината

Публикувано на 10.07.2018

Всестранна кооперация „Наркооп“ гр. Момчилград очаква положителни резултати през годината

Визитна картичка

  • ВК „Наркооп“ гр. Момчилград членува в ОКС Кърджали
  • В кооперацията членуват 293 член-кооператори, от които 47 са на възраст до 35 години
  • Основната стопанска дейност е търговия на дребно, промишленост
  • Кооперацията стопанисва 9 търговски обекта, от които 8 са включени във веригата „КООП“
  • ВК „Наркооп“ гр. Момчилград обслужва 12 населени места с общо население 2764 човека

Румяна Годуманова, председател на ВК „Наркооп“ гр. Момчилград /каре/:

„От 1989 г. работя в кооперацията, като председател съм от 2016 г. От встъпването ми в длъжност се стремя за обновление, модернизиране и същевременно съхраняване целостта на ВК „Наркооп“. Имам щастието да работя с прекрасен колектив, който ежедневно се бори за запазване авторитета на кооперацията в региона. Тя има утвърден имидж в града и с променения облик на магазините от търговска верига КООП, затвърдихме това мнение у хората.

Стопански дейности

ВК „Наркооп“ гр. Момчилград е учредена на 26.05.1946 г. под наименование Обединена потребителска Кооперация „Напред” гр. Момчилград. На 01.08.1948 г. на извънредно общо събрание е приет устав на кооперацията, която се преименува на всестранна кооперация Момчилград. От 1972 г. е преименувана в ГПК „Наркооп”, а понастоящем е ВК „Наркооп“ гр. Момчилград.

Основната стопанска дейност на ВК „Наркооп“ гр. Момчилград е търговията на дребно, която формира над 50% от приходите на кооперацията. Към нея функционират 9 търговски обекта, като 8 от тях са част от търговска верига КООП. 2017 г. ще бъде запомнена с реализирания добър финансов резултат от всички дейности и най-вече с ръст в търговията на дребно. Много от магазините, собственост на кооперацията, отчитат добър финансов резултат и през първото полугодие на 2018 г. Успехът се дължи най-вече на богатия асортимент, поддържан от магазините. Доставките на стоки се извършва от „Момчилкооп“ АД към ОКС Кърджали и различни регионални дистрибутори. Основен проблем, с който се сблъскват търговците в региона е нелоялната конкуренция. ВК „Наркооп“ гр. Момчилград, взима своевременни мерки като отговаря адекватно на всяко предизвикателство и продължава да работи за развитието на основната си стопанска дейност. Част от тези мерки е ценовата политика. От кооперацията се стремят да поддържат ниски цени на стоките, въпреки че така не успяват да предлагат допълнителни отстъпки и бонуси на своите клиенти. По-голяма информираност от страна на търговските работници относно клиентското търсене, както по-доброто аранжиране и промотиране на стоките в магазина, са част от мерките, които трябва да се предприемат с цел постигане на още по-добри резултати. Друг основен проблем за региона е демографската криза и обезлюдяването на населените места в областта. Клиентите на търговските обекти на кооперацията са предимно възрастни хора с по-ниски покупателни възможности, и това дава отражение върху финансовите резултати.

Промишлена дейност

Промишлената дейност на кооперацията също е добре развита. Към нея функционират една хлебопекарна и три цеха за закуски. Последните години тази дейност генерира положителен финансов резултат. Бележи се ръст и в произведената продукция. Усилено се работи върху увеличението на произведената продукция на хляб и хлебни изделия. Планира се и разширяване на асортимента на произвежданите закуски. Потребителите проявяват интерес, както към тях, така и към хлебните изделия, произвеждани от кооперацията.

С поглед в бъдещето

Освен с добра материална база, ВК „Наркооп“ гр. Момчилград разполага и с активи, които се увеличават почти всяка година. Те позволяват на кооперацията да обслужва и поддържа всички свои обекти и да предприема действия за развитие. От кооперацията разпределят и дивиденти.

Постигнатите от ВК „Наркооп“ гр. Момчилград добри резултати, са плод на усилен труд. Всички работещи в кооперацията всекидневно се сблъскват с проблеми, които до различна степен оказват негативно влияние на развитието на стопанските дейности. За да продължи оптимистичната тенденция трябва да се намерят дълготрайни решения на констатираните проблеми. Ръководството на ВК „Наркооп“ гр. Момчилград си поставя няколко задачи, имащи за цел да подобрят работата на кооперацията:

  • Прием на нови член-кооператори, като приоритет ще бъдат младите хора до 35 години.
  • Подобряване на възрастовата и образователна структура на наетите работници и на служителите в кооперацията.
  • Инвестиции за модернизиране и поддържане на материалната база.

Дирекция „КООП медии и реклама“ по материали на ВК „Наркооп“ гр. Момчилград