• Начало /
  • Новини /
  • Потребителните кооперации в Европа: Визия и мисия 2030

Потребителните кооперации в Европа: Визия и мисия 2030

Публикувано на 04.08.2018 Новини

Потребителните кооперации в Европа: Визия и мисия 2030

След проведените 2011, 2013 Генерални асамблеи на Еврокооп, на 27-28 юни за трети пореден път Централният кооперативен съюз бе домакин на Европейска конференция и Генерална асамблея на организацията с участието на делегати от 19 национални организации на потребителните кооперации в Европа.

Европейската асоциация на потребителните кооперации (EВРО КООП), представлява и защитава интересите на:

  • 5000 местни и регионални потребителни кооперации
  • 32 милиона индивидуални членове
  • 36 000 търговски обекта, реализиращи над 80 милиарда евро годишен стопански оборот
  • 500 000 заети

В своето приветствие към делегатите и гостите на Европейската конференция на тема „Потребителните кооперации в Европа : Визия и мисия 2030“ , проф. Петър Стефанов – Председател на Централния кооперативен съюз и Президент на Световната организация на потребителните кооперации (CCW), заяви: „…Централният кооперативен съюз е домакин в исторически за България  момент –за първи път домакинство на Председателството  на Съвета на Европейския съюз. Позволете ми от името на ръководството на Централния кооперативен съюз да използвам възможността да  споделя с вас ,че потребителните кооперации  в България всеки ден, в цялата страна  се стремят да  бъдат  най-близко до хората, до техните потребности , готови  са отговорно и  бързо да  реагират на  предизвикателствата , да ги преодоляват и да работят в полза на своите членове и обществото като цяло, създавайки им условия  за  по-добър живот…“

Как си представяме потребителната кооперация през 2030 и по какъв начин иновациите се явяват ключов фактор в развитието им? Това бяха обсъдените ключови теми, по време на Конференция, предхождаща Генералната асамблея. Интерес и оживени дискусии предизвика представеният проект за Стратегически план за развитие на потребителните кооперации 2030 от Питър Хънт – генерален изпълнителен директор на Консултантска фирма “МЮТЮО“, Великобритания. Този важен документ дава насоки в преодоляване на бариерите в развитието и растежа на потребителните кооперации в сферата на регулирането, законодателството и политиката. „…Кооперациите са ключов фактор за глобалния просперитет и в създаването и развитието на устойчиви икономики и общества. Със своята демократична структура кооперациите са уникални в  способността си да се  съсредоточават върху дългосрочните потребности на своите членове и клиенти, да им предлагат висококачествени продукти на справедливи цени…“ сподели Питър Хънт.

В условията на глобална икономическа криза електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създаде един нов дял на модерната икономика, а именно сключване на сделки и предоставяне на стоки и услуги по електронен път между кооперациите, които използват възможностите на новите информационни и комуникационни технологии в своята дейност.

Делегацията на КООП Китай представи онлайн платформата „Международен кооперативен павилион“, която ще бъде активна от месец октомври 2018.

Интерес  предизвика разработеното от Централния съюз на потребителните кооперации, Русия /Центросъюз/приложение “ Глобал КООП КОНЕКТ“ за мобилни телефони  Android и IPhone , а също така и персонални компютри.

С помощта на многофункционалното приложение  всеки, който ползва  мобилно устройство, в реално време, да може да получи необходимата му информация, да намери партньор, да обменя документи и води преговори. Чрез тези иновативни платформи ще се преодолеят географските бариери, ще се позволи достъп до информационното пространство и създадат условия за ускоряване на бизнес процесите в системата на потребителните кооперации.

На Генералната асамблея на Еврокооп делегатите приеха Доклада за дейността и финансовия отчет на организацията за 2017, а също така  одобриха предложения бюджет за 2018 година.

В рамките на събитието бяха посетени новооткрития магазин БИОКООП, СБР „Здраве“, Банкя, кооперативното предприятие „Булминвекс“ Горна баня и Търговско-логистичния център КООП, София.

Масимо Бонджовани, Президент на ЕВРО КООП:

"Президентството на ЕВРО КООП поставя активното сътрудничество между членовете чрез обмяна на идеи, добри практики и познания като свои приоритет. Но това което е още по-важно за асоциацията е създаване на благоприятни условия за взаимноизгодно бизнес сътрудничество. Дейността е динамична, защото потребностите на членовете непрекъснато се променят и разнообразяват. Но въпреки това, потребителните кооперации исторически създадени да са близо до своите членове, и днес продължават да съхраняват кооперативните принципи и ценности, да поддържат огъня на кооперативната идея, култура и наследство. Но дейността на асоциацията не се изразява единствено в идеи, а нещо повече, в предоставяне на видими ползи и услуги на своите членове."

Иля Гороховски, Вицепрезидент на ЕВРО КООП:

„…Ако искаме политиците да гласуват благоприятна правна рамка, правителствата да приемат решения в подкрепа на кооперациите, то ние трябва да направим всичко възможно, те да разполагат с актуална информация за ролята на потребителните кооперации в съвременното общество. Трябва да консолидираме всички своите ресурси и да говорим с един глас, защитавайки интересите на най- важния елемент от кооперативния бизнес –  потребителя. За да постигнем успех в периода до 2030 всеки един от нас трябва да бъде „апостол“ на кооперативната идея…“

Борд на ЕВРО КООП:

Президент

Масимо Бонджовани /Италия/

Вицепрезидент

Колин  Маклауд /Великобритания/

Офер Файнстейн /Израел/

Юхани Илмола /Финландия/

Иля Гороховски /Украйна/

Членове на Борда на ЕВРО КООП

Петър Стефанов / България/

Матиас Фидлер /Германия/

Майк Дранов /Дания/

Януш Виханд /Естония/

Скули Скуласон /Исландия/

Феликс Мартин /Испания/

Андреас Кумис /Кипър/

Гиер Дингесет /Норвегия/

Йоан Кришан /Румъния/

Габриел Чолар /Словакия/

Золтан Сьоке /Унгария/

Фред Бош /Холандия/
Лукаш Немчик /Чехия/

Томи Аустрьом / Швеция/