• Начало /
  • Новини /
  • РПК „Изток” гр. Априлци залага на кооперативните принципи и това оказва положително влияние

РПК „Изток” гр. Априлци залага на кооперативните принципи и това оказва положително влияние

Публикувано на 11.07.2018

РПК „Изток” гр. Априлци залага на кооперативните принципи и това оказва положително влияние

Визитка РПК “Изток” гр. Априлци 

  • РПК “Изток” гр. Априлци членува в КС Ловеч
  • В кооперацията членуват 119 член-кооператори
  • Основни стопански дейности са търговия на дребно и хлебопроизводството и др.;
  • Кооперацията стопанисва 11 обекта, 2 са от търговска верига КООП, 8 са КООП Маркет и един магазин за фураж;
  •  Обслужва 3 населени места.

Стилян Нунев, председател на РПК “Изток” гр. Априлци 

„През годините на съществуването си ПК „Изток“ гр. Априлци се опира на кооперативните принципи и това оказва своето положително влияние. Силата на една кооперация не е в това да не допуска грешки, а да успее да ги превърне в натрупан опит. Ежегодно ръководството на кооперацията и управителния съвет се отчитат пред член-кооператорите за извършената дейност и постигнати резултати. Нашата кооперацията съществува в сложна икономическа среда – региона обезлюдява, покупателната възможност на населението намалява постоянно. Но въпреки това, всеки ден се стремим да предлагаме качествени услуги на нашите член-кооператори в търговските обекти на РПК „Изток“ и така да подобряваме финансовите си резултати. През годините кооперацията е дала на всекиго по нещо и това трябва да ни стимулира да работим усърдно за нейното и за нашето бъдеще. Ще продължим да привличаме нови член-кооператори, като приоритет ще бъдат младите и образовани хора, на които ще разчитаме да съхранят и надградят кооперативната идея“

Търговия

През последните шест години търговията е печеливша дейност за РПК „Изток“. За кооперацията тя се извършва в 11 търговски обекта, които са обновени и оборудвани с необходимата техника за развитие на конкурентоспособна търговска дейност. С най-добри финансови резултати са магазините в кварталите на гр. Априлци - Ново село, Острец и Зла река. През последните години ПК „Изток“ гр. Априлци намира правилната стратегия за управление в търговските обекти. Оказва се, че увеличението на персонала е пряко свързано с повишаването не само на качеството на обслужване, но и на стокооборота и печалбата. За съвсем кратко време обектите се превърнаха в конкуренти както на големите вериги в града, така и на останалите частни магазини. Тази промяна, както и прехвърлянето на работна сила от влошаващите се към по-развити обекти, спомогна за подобряване процеса на работа и доведе до увеличение на печалбата. Положително влияние оказва и разнообразието от предлаганите стоки, които са с добро качество и на достъпни цени за населението.

Хлебопроизводство

Кооперацията разполага с един от най-модерните цехове в кооперативната система за производство на хляб и закуски. Въпреки това и въпреки усилията, които полагат от РПК „Изток“, данните показват, че продукцията в хлебопроизводството е намаляла. Проблем са липсата на кадри и конкурентните обекти. Това води до спад на реализираната печалба и произведена продукция. Добрата новина е, че ограничаването на разходите е довело и до понижаване на загубата. За съжаление и през изминалата година хлебопроизводството не успя да отбележи промяна в това направление. Нагласата, обаче е оптимистична и ръководството на кооперацията полага нужните усилия за стопиране на негативните тенденции и постигане на необходимите резултати.

Транспорт

Освен кооперативната търговия и хлебопроизводство ПК „Изток“ развива и транспортна дейност, която отчита задоволителни резултати. Търговските обекти на кооперацията се зареждат от доставчици, но собственият транспорт е нужен при спешна необходимост от доставка на допълнителни или изчерпващи се стоки. Собственият транспорт се използва и при зареждане на магазина за фуражи, който през последните години се развива като успешен.

РПК „Изток“ гр. Априлци гледа с оптимизъм в бъдещето

Постигнатите от РПК „Изток“ добри резултати, са плод на усилен труд. Всички работещи в кооперацията се сблъскват ежедневно с проблеми, на които се търсят най-правилните решения. Ръководството на РПК „Изток“ си поставя няколко задачи, имащи за цел да подобрят работата на кооперацията:

  • Прием на нови член-кооператори, като приоритет ще бъдат младите хора до 35 години.
  • Подобряване на образователна структура на наетите работници и на служителите в кооперацията.
  • Инвестиции за модернизиране и поддържане на материалната база.

Дирекция ‚Кооп медии и реклама“ по материали на РПК „Изток“ гр. Априлци