• Начало /
  • Новини /
  • Седми юли 2018: КООПЕРАЦИИТЕ – устойчив бизнес в полза на обществото

Седми юли 2018: КООПЕРАЦИИТЕ – устойчив бизнес в полза на обществото

Публикувано на 11.07.2018

 Седми юли 2018: КООПЕРАЦИИТЕ – устойчив бизнес в полза на обществото

Всяка година, първата събота на месец юли в целия свят се отбелязва Международния кооперативен ден, като началото бе поставено през 1923 година. От 1995 година по повод 100 години от създаването на Международния кооперативен алианс /МКА/, с Резолюция 47/90, Организацията на Обединените Нации /ООН/ също се присъедини към глобалното кооперативно движение в тържественото отбелязване на това важно събитие.

На 7 юли 2018 кооперациите в целия свят с различни инициативи, мероприятия и празнични тържества ще отбележат 96-я Международен кооперативен ден и 24 –я Ден на кооперациите в ООН на тема: „Кооперациите - устойчив бизнес в полза на обществото“.

Темата е съобразена с предстоящия през месец юли Политически форум на високо равнище за устойчиво развитие в ООН, под надслов: „Трансформация към устойчиви и гъвкави общности“. В рамките на Форума страните-членки на ООН ще обсъдят напредъка в постигане  на Глобалните Цели за устойчиво развитие 2030, а именно : Цел 6: Отговорно потребление; Цел 7: Възобновяема енергия; Цел 11: Устойчиви градове и общности; Цел 12: Отговорно потребление и Цел 15: Живот на земята.

С над 2,6 милиона кооперации, над 1 милиард индивидуални членове и общ годишен оборот от над 3 трилиона щатски долара, глобалното кооперативно движение е най-голямата организация в света, по-голяма
по отношение на членството, отколкото синдикалното движение, икономически по-мощна от няколко страни от Г-20 и осигуряваща заетост на много повече хора, в сравнение с всички мултинационални компании
взети заедно. На теория такова мощно движение трябва да има първостепенно значение в Световната програма за развитие. Въпреки това, посочения  реален потенциал на кооперациите и техния принос в постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие все още не са оценени и признати по подходящия начин. За радост, все още има време да се коригира  тази ситуация.

Как може това да се случи?

Значимостта и потенциалният принос на кооперациите в постигане на
17 –те Глобални цели на ООН за устойчиво развитие са пряко свързани със специфичните и признати в целия свят кооперативни принципи и ценности.

Почти два века кооперациите, с опит и познания натрупани в добри и трудни времена, имат значим принос в устойчивото и гъвкаво развитие на общностите. Кооперативната идея се е зародила преди много години, но повече от всякога приложима в днешния свят. Примери за това са потребителните кооперации, предоставящи сигурни и качествени храни на достъпни цени, образоващи потребителите в изискванията за здравословно хранене; земеделските кооперации, подкрепящи дребните фермери в правилна обработка на земята и повишаване на добивите чрез прилагане на иновативни методи в аграрния сектор; жилищните кооперации, осигуряващи надеждни домове на членовете и подпомагащи тяхното управление; кооперативните банки допринасящи за стабилността, благодарение на прекия контакт с клиентите и осигуряващи достъп до финансиране на местно ниво и са широко разпространени и в най-отдалечените райони; кооперациите в сектора услуги, са ангажирани в прехода към по- чиста енергия и достъп на селското население до електричество и вода; кооперациите от индустрията и социалната сфера, обединяващи различни сфери на дейност /здравеопазване, комуникации, туризъм,/ предоставят стоки и услуги чрез по-ефективен и модерен  подход, а същевременно създават и дългосрочни , достойни работни места.

Днес и политиците и обществениците се опитват да разберат в какво се изразява ключова роля, която кооперациите имат в процеса на урегулиране на негативните последици от световната криза и реформираните системи, създали тази ситуация.

А отговорът е много лесен, кооперациите по своята същност винаги са били най-близко до хората, до техните потребности и са готови отговорно и бързо да реагират на предизвикателствата, да ги преодоляват и да работят в полза на своите членове и обществото като цяло, създавайки им условия  за по-добър живот.

Онлайн платформата „КООП за 2030“, е мястото, където кооперациите имат възможността да отправят апел и поемат ангажимент в реализиране на Глобалните Цели  за устойчиво развитие, приети от ООН.

„… над 100 конкретни ангажименти са приети от 100 кооперации в 40 страни към този момент…“ сподели Ариел Гуарко, Президент на Международния кооперативен алианс.

Главна дирекция ‚Международна дейност“