• Начало /
  • Новини /
  • Потребителна кооперация „Наркооп” град Лом си поставят все по-високи цели за изпълнение

Потребителна кооперация „Наркооп” град Лом си поставят все по-високи цели за изпълнение

Публикувано на 11.07.2018

Потребителна кооперация „Наркооп” град Лом си поставят все по-високи цели за изпълнение

Визитна картичка

  • ПК „Наркооп“ гр. Лом членува в ОКС Монтана
  • В кооперацията членуват 386 член-кооператори, от които 72 на възраст до 35 години
  • Основна стопанска дейност е търговия на дребно
  • Кооперацията стопанисва 7 търговски обекта, от които 1 е включен в ТВ КООП, а 1 е КООП Маркет
  • Обслужва 6 населени места

Тодорка Петрова, председател на ПК „Наркооп“ гр. Лом

„Изключителна гордост за мен е, че изминалата година приключихме с положителен финансов резултат, за поредна година сме в класацията за комплексното класиране от топ 50 водещи кооперации на ЦКС и за поредна година сме притежатели на сертификат „коректна фирма”. Това ме мотивира мен като председател, а и всички работещи в ПК „Наркооп“ гр. Лом, всекидневно да си поставяме все по-високи цели, които с общи усилия да постигаме успешно. Стараем се да се развиваме заедно с бързо променящата се среда, но и да запазим своите корени и добра политика, които са ни превърнали в една успешна и устойчива кооперация. Успехите ни утвърдиха положителен имидж на регионално и национално ниво и продължават да бъдат най-красноречивото доказателство за нашата усилена работа.“

Търговия на дребно

Потребителна кооперация „Наркооп“ гр. Лом е създадена през далечната 1919 година с цел да обслужва хората, затова търговията на дребно е основната и стопанска дейност. Населението на град Лом е запознато с кооперативната система и дейността на кооперацията, която се осъществява в град Лом и пет околни села. През годините, в които кооперацията осъществява търговска дейност, успява да оправдае доверието на клиентите си, като поддържа богат асортимент от стоки на достъпни цени. Но въпреки това пред дейността стоят основни проблеми, чиито решения трябва да бъдат търсени активно. Един от тях е демографската криза, която води до обезлюдяване на малките населени места и принуждава младите да се насочват към по-големите градове. Намалената покупателна способност на населението, поставя допълнителни и все по-сериозни предизвикателства пред ПК „Наркооп“ гр. Лом в усилията й да задоволи потребителското търсене и да увеличи стокооборота. Тук решаваща роля имат търговските работници в обектите, които се стремят да проявяват по-голяма инициативност, и да пазят авторитета на кооперацията пред клиентите. Мотивацията им е предпоставка за добре свършена работа, което неизменно води до постигане на по-добри резултати. Голяма част от усилията на ръководството на коопeрацията и на заетите в търговията, са насочени към изучаване на потребителското търсене. Потребителите често сменят предпочитанията си и за това всеки търговец трябва да е гъвкав и изключително адаптивен, да контактува пряко с доставчиците и чрез внимателно проучване на потребителските настроения да подбира вида, качеството и количеството на предлаганите стоки. По този начин се намаляват бракуваните и изостанали стоки.

За радост на ръководството на ПК „Наркооп“ населението в региона предпочита кооперативните магазини, не само заради доброто обслужване, но и лоялното отношение на кооперацията към тях. Посетителите в магазините излизат доволни, защото са консултирани и обслужени с усмивка, а качеството на стоките ги задоволява напълно. Друг основен момент в търговската дейност е цинообразуването и етикирането на стоките. Чистият и подреден обект винаги е привлекателен за потребителя, затова служителите в търговските обекти на ПК „Наркооп“ гр. Лом се стараят винаги нивото на хигиена да е високо.

Важен фактор за развитието на кооперативната търговия е единния кооперативен пазар (ЕКП)

Основната цел на този пазар е провеждането на силна регионална политика, която да обхваща доставката на хранителни и нехранителни стоки в кооперативните магазини. Съществен принос в този процес имат стоките с марка КООП, които са от български и от европейски производители. Те са произведени специално за кооперативната система и са с добро качество и достъпни цени. Търговските обекти на ПК „Наркооп“ гр. Лом се зареждат директно от склада на едро в гр. Монтана при установен ред. Всеки понеделник в селата Аспарухово и Трайково, а всеки вторник в Орсоя, Сливата и Добри. И тук за успеха и реализацията на стоките са от съществено значение преценката и заявката, които се правят от търговските работници на кооперацията.

Политика за привличане на нови членове

Възрастовата и образователна структура на заетите в кооперативната търговия се дължи до голяма степен именно на демографската структура на малките и средни населени места, където младите хора се задържат трудно. Тези селища, обаче са основните, в които кооперацията осъществява своята дейност. Необходим е нов подход при формиране на кадровата политика и разработване и прилагане на програми за създаване на заетост сред младите като първо работно място. От кооперацията, считат че нови член-кооператори се привличат чрез диалог между ръководството и местното население, разясняване на ползите да бъдеш член-кооператор, предоставяне на актуална и адекватна информация за дейността, за постигнатите резултати, за проблемите, а също така и за бъдещото развитие на кооперацията. От своя страна, член-кооператорите също трябва да участват активно, да споделят своите потребности и да направят предложения.

С поглед напред

Въпреки реализираните успехи, ръководството на кооперацията непрестанно изисква максимална мобилизация на всички заети, както и на целия ресурс, за да бъде повишена ефективността на основната стопанска дейност. За да бъде 2018 година, годината в която краткосрочните цели са изпълнени, а дългосрочните се превръщат в по-краткосрочни, ръководството на ПК „Наркооп” Лом си поставя няколко основни задачи:

  • Подобряване на условията за членство и привличане на нови член-кооператори, като приоритет ще са млади и образовани хора
  • Активно участие в развитието на регионалния и националния кооперативен пазар.
  • Повишаване конкурентоспособността на търговските обекти и подобряване на финансовия резултат

Дирекция „Кооп медии и реклама“ по материали на ПК „Наркооп“, гр. Лом