• Начало /
  • Новини /
  • Състоянието и перспективите пред кооперативното изкупуване – тема на Управителния съвет на ЦКС

Състоянието и перспективите пред кооперативното изкупуване – тема на Управителния съвет на ЦКС

Публикувано на 25.07.2018

Състоянието и перспективите пред кооперативното изкупуване – тема на Управителния съвет на ЦКС

В предишния брой на вестник „Земя“ Ви представихме основните теми от последното заседание на Управителния съвет на ЦКС, което се проведе на 12.07.2018 г. в гр. София.

Освен кадрите и отминалата отчетно-изборна кампания акцент на заседанието бе състоянието и развитието на дейността изкупуване в кооперативната система, които бяха представени от зам.-председателя на ЦКС Васил Митрев. Той запозна членовете на Управителният съвет с икономическите резултати на кооперативните организации и националното дружество „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД в периода 2015-2018 г. Посочени бяха тенденциите и конкретните действия, които са предприемани в този период за развитие на дейността, но вниманието на присъстващите бе насочено основно към въпросите в кооперативното изкупуване, около които трябва да се обединят усилията на кооперативните организации на трите нива - ПК, КС и ЦКС, през следващите дванадесет години.

Основният извод е, че в резултат на обективни и субективни причини развитието на дейността бе забавено през последните години, но въпреки това съществуват редица икономически, социални и пазарни предпоставки тя да продължи да се развива и дори да се разширява като традиционна кооперативна дейност.

„За да продължим традицията и да бъдем водещи структури в тази дейност , обаче, е необходимо да се преборим с проблемите, които съществуват в отделни кооперативни организации, да се съобразим със съвременните изисквания, да внедряваме нови технологии и да бъдем конкурентно способни, за да задоволим потребности на този специфичен пазар.“ – изтъкна г-н Митрев.

Какви са резултатите от дейността изкупуване през 2018 г.

Най-важният резултат от предприетите действия до момента е възстановяване на прозрачните и коректни финансово-търговски взаимоотношения между кооперативните организации, ЦКС и „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД.

От началото на настоящата година се отчита ръст в обема на предадената от кооперативните организации продукция към кооперативното търговско дружество. Към 30.06.2018 г. КС Бургас, КС Враца и ПК „Единство“ Разград са предали на „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД 100% от събраните и заготвени билки, РПК Берковица – 90%, КС Варна – 60 %.

Прогнозата е до края на годината изкупените от кооперативните организации стоки да отчетат двукратно увеличение спрямо предходната година, а самото дружество да отчете ръст от 8-10% спрямо 2017 г. С това относителният дял на осигурената от кооперативната система продукция за „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД ще нарасне 12% на 53%. Този ръст е не само сигурен индикатор за подобряване на взаимоотношенията между кооперативните организации и дружеството, но и предпоставка за ефективна съвместната работа в бъдеще. Между отделните звена вече съществуват доверие и коректни взаимоотношения, за което е доказателство и фактът, че тази година за пръв път са договорени единни цени за билките и растенията, които се спазват от всички.

Постижение в тази посока е и разширеното международно сътрудничество. Очаква се седемте нови европейски партньори да осигурят на националното дружество поне 15% ръст спрямо миналата година.

Предпоставка за очаквания ръст е и активната работа по проучване и внедряване на новите технологии и съвременните иновативни решения в областта на преработката и използването на билките. В ход е получаването на оферти от водещи световни фирми за технологично оборудване, необходимо за изграждане на цехове за файншнит, студено пресоване, дестилация и екстракция на лечебни билки и растения, както и линия за бутилиране на готови продукти. Те ще спомогнат за повишаване качеството на продукцията, ще подобрят процеса на работа и ще увеличат капацитета на труда.

Проекти в действие

За да бъде запазена положителната тенденция, експертите в областта на изкупуването работят активно за намирането на решения за оптимизиране и постигане на устойчиво развитие на дейността в кооперативната система. Приоритет в това направление е извеждането на кооперативните интереси като основен и определящ фактор за кооперативните организации, които имат капацитет да продължат да развиват тази традиционна кооперативна дейност и за тези, които искат да допълнят своето стопанско портфолио в бъдеще.

Във фокуса на Централния кооперативен съюз, свързан с постигане на устойчивост в дейността изкупуване, са и изготвянето на подробна методология, финансирането на проекти, организирането на професионални консултации и обучения и осигуряването на посадъчен материал.

Основните затруднения се обуславят най-вече от липсата на достатъчно опит в култивираното отглеждане на билки, което от своя страна води до неувереност в кооперативните кадри, осъществяващи дейността. Липсата на достатъчно компетентни специалисти, както и липсата на собствена селскостопанска техника в някои от организациите също забавят процеса на работа и развитието на дейността като цяло.

Перспективи пред кооперативното изкупуване

До края на 2018 г. има договорени количества за износ към 14 страни, за обезпечаване на които ще са необходими над 390 тона сухи билки, над 1500 тона технически семена – кориандър и резене, и над 360 тона горски плодове – ягоди, малини, къпини, шипки и трънки.

До пролетта на 2019 г. се очаква да заработят нови цехове, в които ще бъдат внедрени съвременни технологии за преработка на билки и реализация на крайни продукти. За тях също трябва да се обезпечат необходимите количества билки собствено производство, както и реализацията на готовите продукти на вътрешния и външния пазар.

Планът за развитие на този кооперативен сектор до 2030 г. предвижда относителният дял на кооперативните организации в суровинното осигуряване на дейността да достигне 90%. Основна цел е ефективното използване на финансовия ресурс в кооперативната система и превръщането на дейността в суровинен тил за производството на нови стоки с марката КООП.

За реализирането на тази стратегическа прогноза и на база взетите от УС на ЦКС решения и постъпилите от кооперативните организации предложения, ще бъдат изготвени конкретни проекти с включено ресурсно обезпечаване и етапи за изпълнение. Уточнени са условията, стартирането и реализацията на първите два проекта за култивирано отглеждане на билки в ПК „Родопска крепост“ с. Млечино към ОКС Кърджали и ПК „Пирин“ гр. Разлог към ОКС Благоевград.

„Уверени сме, че кооперативните структури ще оценят възможностите и дългосрочните перспективи, които предоставят проектите за култивирано отглеждане на билки, и чрез тях заедно ще успеем да дадем нов тласък в развитието на тази традиционна за кооперативната система дейност - изкупуване” – завърши своето представяне на перспективите за развитие зам.-председателят на ЦКС Васил Митрев.

Главна дирекция „Методология на стопанските дейности“