• Начало /
  • Новини /
  • В Перник започват да отстранява щетите от земетресенията

В Перник започват да отстранява щетите от земетресенията

Публикувано на 26.07.2012 Новини

В Перник започват да отстранява щетите от земетресенията

Земетресенията, които сполетяха Перник и района, са доста особени. Обикновено при такива бедствия се случва един трус, последван от не повече от един или два вторични труса. Пернишкият случай е друг. Говори се, че трусовете вече са доста над хиляда. Може да се направи точно справка в специализираните институции, но в случая това не е най-важно. Важното е, че се създаде несигурност в хората, налице е своеобразна психоза.

Попитах господин Валери Грозданов, председател на РКС - Перник, дали серията от земетръси е повлияла на нормалния ритъм на работа на  хората от съюза и кооперациите. Той отвърна, че ритъмът на работа не е нарушен дори за миг.

Каква е картината с кооперативните сгради

И кооперациите от пернишкия съюз притежават материална база, която както всички други постройки, беше най-напред под ударите на бедствието.

Кооперативните сгради не са от вчера, но очевидно са правени доста солидно. Това е обяснението защо по тях не се случиха ония почти повсеместни падания на комини и покриви, както това стана с много частни домове.

Впрочем трябва да се каже, че ония средства, които правителството отпусна като бърза и непосредствена помощ, не се отнасят за кооперациите, а само за частни лица.

Леки повреди се случиха на сграда на кооперацията в село Студена. Повреди имаше и по сгради на кооперацията в Радомир.

Специално трябва да се отбележи, че тези кооперации веднага създадоха организация и само започнаха да отстраняват щетите, нанесени от земетресенията.

Стряскащи са цифрите за ремонтите, които се очертаха

Доста сериозно пострада от земетресението сградата на РКС, която е изградена и се използва за едрови склад. В момента в нея няма стоки, които щяха да бъдат поразени.

Събарят се няколко комина и се натрошава голям брой керемиди. Нещо повече - от сътресението керемидите изцяло се свличат надолу и покривът практически е разрушен.

Става дума за сграда от хиляда и петстотин квадратни метра!

Правени са проучвания какви са цените при цялостно възстановяване на покрива. РКС - Перник продължава сондажите, за да се ориентира,  преди да се обяви обществена поръчка. Засега парите се въртят около сумата двадесет и пет хиляди лева.

Един много умен ход

Разбрах, че кооперативната  сграда в село Дивотино, където е разположен магазинът, е с напукани ъгли, с напукани и дестабилизирани стени и се очаква всеки момент сградата да рухне.

Истински се разтревожих, защото сме правили репортаж от този магазин, който е във веригата КООП и богат, просторен и безупречен във всяко отношение.

Разбрах обаче, че става дума за друг кооперативен обект, който се намира също в Дивотино, но не е в центъра както другия, а в махалата Бреста. Не трябва да подминем факта, че всъщност става дума за махала, чието население е колкото цяло село. Кооперативният магазин в тази махала е предпочитан търговски обект от хората. При невъзможността този магазин да работи - как трябва да се постъпи?

Сградата трябва да бъде съборена и да бъде изградена изцяло наново. Това означава, че доста време хората ще останат без магазин. Кооперативният съюз обаче прилага едно много рационално решение - магазинът се настанява в специално закупен фургон, който е ситуиран до самия магазин. Така пътеката до магазина няма да бъде забравена, а това е най-важно за търговеца.

Разбира се, фургонът ще отговаря на всички изисквания - ще бъде свързан с НАП, вътре ще има вода и т.н.

Приятел в нужда се познава

Нашите читатели знаят, че беше открита специална сметка за набиране на средства в помощ на кооперациите от пернишкия съюз.

Сметката продължава да е отворена. Всеки приятелски лев е добре дошъл, защото се знае какви разходи са нужни днес да се изгради изцяло нова сграда за кооперативен магазин. А господин Грозданов изрази решителност този обект да възкръсне след бедствието, тъй като е много нужен на хората.

Събрани са известни средства, но те все още са далече от средствата за пълно отстраняване на пораженията от земетресението.

Господин Грозданов помоли специално да изкажем благосдарността на хората от Перник за помощта, отпусната от Управителния съвет на ЦКС. И специални благодарности към господин Петър Стефанов, председател на ЦКС, който инициира подписката за събиране на помощ и който дари лични средства.

Любопитно е, че на повика за помощ се е отзовала кооперацията от село Одърне, Плевенско. За протегната приятелска ръка разстоянията не са пречка!