• Начало /
 • Новини /
 • Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

Публикувано на 30.04.2019

Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

На 18.04.2019 г. Управителният съвет на ЦКС проведе в гр. София третото си за годината заседание, в което взеха участие и членовете на Контролния и Председателския съвет. Заседанието бе открито от председателя на Съюза проф. Петър Стефанов, който поздрави новоизбраните председатели на кооперации и кооперативни съюзи и пожела успех на тези, чиито събрания предстоят.

Основната тема бе обсъждане и приемане на материалите за 38-то Редовно общо събрание на ЦКС и определяне на дата и място за неговото провеждане. В началото на дебата проф. Стефанов подчерта, че ако кооперативните организации искат да преодолеят успешно предизвикателствата, пред които са изправени днес, трябва да формулират приоритетите и действията си в дългосрочен план и да обединят усилията си за успешното реализиране на Стратегия 2030.

Присъстващите на заседанието имаха възможност да споделят своето мнение за изминалия мандат и подготвения отчет за съвместна им дейност в периода 2015-2018 г., да обобщят възможностите за развитие на кооперативните организации и да очертаят основните насоки, в които трябва да обединят усилията си през следващите четири години:

 • Активизиране работата с кооперациите и подобряване на комуникацията между Централен кооперативен съюз – Кооперативен съюз – Потребителна кооперация.
 • Продължаване на добрата практика за провеждане заседанията на Управителния съвет в регионите на отделните кооперативни съюз с цел запознаване с основните кооперативни дейности и водещите кооперации в тях.
 • По-висока информираност и по-ефективно реализиране на взетите решения чрез участие на Председателския съвет в заседанията на Управителния съвет, провеждане на работни срещи и национални съвещания с кооперативните организации от цялата страна.
 • Актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
 • Увеличаване обема на Националния единен кооперативен пазар (НЕКП) и разширяване асортимента на стоките с марката КООП.
 • Създаване на възможности за ползване на притежаваните от член-кооператорите потребителски карти КООП във всички обекти на кооперативната търговска верига.
 • Развитие на кооперативното земеделие и изкупуването като важен фактор за устойчиво развитие на потребителните кооперации и реализиране на интегрирани бизнес проекти с висока добавена стойност.
 • Обучение на заетите в кооперативната система по програми, отчитащи проблемните зони в работния процес на отделните стопански дейности и ефективното управление на кооперативните организации.
 • Стриктно изпълнение на приетите решения и спазване на утвърдените правила и принципи за реализиране на общата кооперативна политика.

Участие в дискусията взеха всички членове на Управителния, Председателския и Контролния съвет на ЦКС. Председателите на кооперативни организации, които стартираха реализацията на първите за системата интегрирани проекти, изказаха благодарност за обединените усилия, вярата и подкрепата в реализирането на дейности, които са нови както за кооперациите, така и за кооперативните съюзи, които участват в тях.

Председателят на ПК „Теодоси Марков“ Мими Петрова подчерта, че с изграждането на дестилерията в с. Розино се наблюдава засилен интерес за членство в кооперацията. И добави: „Виждайки този голям национален обект хората повярваха в кооперативния бизнес модел, в модела който реализират заедно ЦКС, РКС и ПК. Затова изразявам отново благодарност, че повярвахте в нас. Ще се справим.“

Върху интегрираните проекти постави акцента и Васил Буковски, председател на РКС „Черноморие“ гр. Бургас: „Съвместният ни проект с култивираните билки и студено пресованите масла, е много добро решение. Основата на нашата работа в следващия мандат трябва да бъде бизнеса в кооперациите. Ако те развиват успешен бизнес, системата също ще се развива успешно.“

След проведената дискусия Управителният съвет взе решение 38-то Редовно общо събрание на ЦКС да се проведе на 30.05.2019 г. в град София и прие единодушно Отчета за дейността на Съюза в периода 2015-2018 г. и останалите материали по дневния ред на събранието.