38-то Редовно общо събрание на ЦКС

Публикувано на 31.05.2019

38-то Редовно общо събрание на ЦКС

Общото събрание на ЦКС избра Председател, Управителен и Контролен съвет с мандат 2019-2023 г.

На 30 май 2019 г. в София се проведе 38-то Редовно общо събрание на Централния кооперативен съюз. Пълномощниците се събраха да направят анализ на изминалия четиригодишен мандат, да изберат нов Председател на Съюза, както и нови членове на Управителния и Контролния съвет и да начертаят посоката по която ЗАЕДНО ще продължат. При откриването на събранието председателя на ЦКС представи официалните гости:

  • г-н Ариел Гуарко, президент на Международния кооперативен Алианс;
  • г-н Тодор Иванов, генерален секретар на Европейската асоциация на потребителните кооперации;
  • г-жа Габриела Буфа, член на Борда на Международния кооперативен Алианс, представляващ глобалната младежка кооперативна мрежа до 2017 г., понастоящем сътрудник на Президента.

Присъствието на Президента на Международния кооперативен Алианс за първи път на Общо събрание на Централния кооперативен съюз е красноречив факт за голямото признание към българското кооперативно движение и за управлението на Съюза. От името на всички пълномощници Петър Стефанов приветства Ариел Гуарко с „Добре дошъл“. „За нас е чест, че отделихте от своето време, за да посетите нашата прекрасна страна, за да бъдем днес заедно. Убеден съм, че по време на Вашето посещение ще можете да се уверите в българското гостоприемство и да разберете, защо нашите партньори говорят все повече за българския кооперативен бизнес модел“.

В приветствието си към пълномощниците на Общото събрание Ариел Гуарко поздрави присъстващите и заяви: “…Изказвам своята благодарност към Централния кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов, който активно подкрепя и реализира на национално ниво политиката и инициативите на Международния кооперативен Алианс в изпълнение на Стратегическите приоритети за развитие на световното кооперативно движение. С над 1 млд. и 200 млн. членове в света, Международния кооперативен Алианс (МКА) е единствената неправителствена организация призната от Организацията на обединените нации (ООН). Тя ни събира като едно голямо семейство, затова искам да ви призова да продължим да работим усърдно в своите кооперативни организации, за да изградим по-справедливо общество, което ще помогне да живеем в по-добър и по-мирен свят..…”.

38-то Общо събрание на ЦКС прие отчета за дейността през изминалите четири години. Председателят на Съюза сподели, че в рамките на този мандат работата на Управителния съвет е била насочена предимно към формулиране на политики и вземане на решения, които са надградили постигнатото до момента и са превърнали кооперативните организации в по-устойчиви и по-конкурентни. Акценти бяха постиженията и развитието на ЦКС и кооперативните организации за изтеклия мандат както на национално, така и на световно ниво. Той изтъкна факта, че на прага на 130-та годишнина от създаване на българското кооперативно движение и въпреки трудната икономическа и обеществено-политическа среда кооперативните организации имат достатъчно поводи да гледат с оптимизъм в бъдещето и да следват мечтите си, защото продължават да присъстват активно в обществения и икономически живот на отделните региони и страната като цяло.

Общото събрание утвърди приетата от Националното съвещание и Управителния съвет Стратегия 2030 и секторните карти за нейната реализация.

Пълномощниците избраха новото ръководство на Съюза за периода 2019-2023 г. За председател с пълно мнозинство бе преизбран проф. Петър Стефанов.