Жените в кооперативната система с поглед към 2030

Публикувано на 17.03.2020

Жените в кооперативната система с поглед към 2030

Традиционно от 1857 г. всяка година на 8-ми март, с многобройни и интересни инициативи в света жените отбелязват този ден. Това дава повод на световната общественост да признае тяхната значима роля в икономическия, политически и социален живот във всички региони на света.

С честването на Международния ден на жената си припомняме и приносът и в световното и в българско кооперативно движение. През 2020 година българското кооперативно движение ще отбележи своята 130 годишнина, а Международния кооперативен алианс 125 години от своето учредяване.

През последните 20 години в световен мащаб се очертава тенденция за нарастване инициативността и участието на жените в създаване на кооперации в различни икономически сектори. Кооперативният бизнес модел създава повече възможности за развитие на жените, създава условия гласът им да бъде взет под внимание от политиците и реализира политики в подкрепа на жените.

Девизът на Международния кооперативен алианс „Кооперациите за съзидание на един по-добър свят СЕГА" е възможност за всеки да развие и реализира своя потенциал. Живеем във време, в което е наложително да се дефинират стереотипите на лидерството и да се уверим, че жените участват и са равнопоставени в процесите на вземане на решения на всички нива в обществото и това е пътят, по който може успешно да продължим напред.

Но не бива да забравяме, че кооперациите дават приоритет на политиките, обърнати към хората, поставяйки в основата на своя бизнес човека, а не финансовия резултат. Те гарантират, че финансовите ресурси служат единствено за създаване на един по-справедлив свят. Кооперативните организации подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, сред които и цел № 5 Постигане на равенство между половете, която е ключова и гарантира успешното им реализиране.

Понастоящем в световен мащаб необходимостта от квалифицирани професионалисти все повече нараства, както и предприемаческият потенциал на жените, за което фактите говорят сами:

  • повече от половината от членовете на кооперации в света са жени;
  • една трета от предприемачите в света са жени;
  • кооперативни лидери все по-често са жени.

По повод Международния ден на жената, Ариел Гуарко, Президент на Международния кооперативен алианс отправя послание: “…..Един от седемте кооперативни принципа - отворено членство и равенството между половете е ключова характеристика на кооперативното движение. Кооперациите оказват позитивно влияние върху развитието на жените, предоставяйки им възможност за заетост и участие в реалната икономика…“.

В България идеята за създаване на самостоятелна организация на жените кооператорки възниква в началото на миналия век. На 22 ноември 1928 в София се провежда „Първо женско кооперативно събрание“, на което присъстват над 200 жени. Взето е решение да се учреди национална женска кооперативна гилдия под името „Съюз на жените кооператорки“, чиято цел е да „повдига кооперативното съзнание у българската жена и да я спечели за делото на кооперативизма“, като действа в сътрудничество с всички международни кооперативни организации. Оттогава до днес жените имат значима роля за развитието на обществото.

В кооперативните организации от системата на Централния кооперативен съюз в България жените член-кооператори са почти половината от общия брой членове. Данните за последните години показват устойчиви тенденции по отношение участието на жените в ръководните и контролни органи:

  • Управителни съвети на кооперациите - 50 %;
  • Управителен съвет на ЦКС - 42%;
  • Контролни съвети на кооперативните организации – 67%

“…Нежната сила на дамите се крие в умението им да комуникират, в емпатията им, в способността им да се фокусират повече върху хората, отколкото върху цифрите, което обаче в никакъв случай не изключва трезвата преценка и способността да вземат трудни решения, когато се налага“ е посланието, което отправи към жените в кооперативната система проф. д.ик.н. Петър Стефанов, Председател на ЦКС.

С днешните ресурси, които ни позволяват да сме все по-свързани и по-добре информирани за случващото се в света може да се осигури достатъчна подкрепа на жените за справяне с предизвикателствата, с цел да се работи все по-проспериращо и приобщаващо общество, в основата на което е поставена равнопоставеността. Така, през последните години, все повече жени успяват да се утвърдят като лидери, налагайки нов стил на управление в бизнеса, политиката, медиите, науката, културата, обществото и кооперациите във всички региони на света