• Начало /
  • Новини /
  • 130 кооперативни следи - Началото на тютюневите кооперации в България (1908-1922)

130 кооперативни следи - Началото на тютюневите кооперации в България (1908-1922)

Публикувано на 03.12.2020 Новини

130 кооперативни следи - Началото на тютюневите кооперации в България (1908-1922)

Уважаеми читатели, в предишни статии стартирахме рубрика „130 кооперативни следи в българската история“, в която чрез отделни истории и факти ще проследим кооперативната история. В днешната статия ще Ви разкажем повече за зараждането на тютюневите кооперации в България.

63. Основаване на Първа тютюнева кооперация „Работник“

Първият опит за организиране на тютюнопроизводители в кооперативно сдружение е този в с. Баня, област Панагюрище. В началото на 20 в. тютюнът се очертава като важен поминък за българското село и това довежда до отглеждането му в големи количества. Главни негови купувачи са тютюнофабрикантите, но те го изкупуват на безценица. За да се противопоставят на ниските изкупни цени и да подобрят положението си, тютюнопроизводителите решават да образуват сдружение.  

 

На 27 август 1908 г. 80 души производители полагат основите на първата в страната тютюнева кооперация „Работник“. Тя си поставя за цел да се грижи за подобряване положението на тютюнопроизводителите, за опазване на техния труд и премахване на спекулата. Сдружението доставя качествени семена и организира вечерни курсове, следи изискванията на пазара, организира продажбата на тютюна и подпомага при нужда производителите.

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                               

     

Тази кооперация първоначално се развива добре, но няколко години по-късно не успява да изпълни обичайната по това време практика фабрикантите да авансират производството „на зелено“. Това, както и факта, че кооперацията не получава нужната от държавата подкрепа, става повод за разпадането на първата в страната тютюнева кооперация „Работник“.             
                                                                                                        

64. Създаване на кооперативна централа на тютюневите синдикати и кооперации.

В началото на 20 век в България се поема инициатива за основаване на тютюнев синдикат за Новозагорска и Сливенска област. Такъв опит прави и сдружението на тютюнопроизводителите в Хасково, но няма особен резултат и скоро те прекратяват дейност. Малко по-късно на 30 август 1909 г. опитите на кооперативните тютюнопроизводители дават резултат. Тогава, по инициатива на Българското земеделско дружество, се свиква конференция на тютюнопроизводителите в града. На нея се взема решение за основаване на околийски синдикат на тютюнопроизводителите, а дружеството има за задачата да събира тютюните в собствени складове за обработка и сортировка и да продава обработения тютюн. За целта се избира комитет, който да изработи устав и да подготви условията за укрепване на синдиката. По същото време в страната се свикват и други подобни конференции.    

65. Основи на първата Тютюнева кооперативна банка

През първото десетилетие на 20 век тютюнопроизводството все повече се налага като важен дял в икономиката и в него са ангажирани много хора. За да защитят своите интереси, производители от гр. Станимака (дн. Асеновград) и околията решават да основат кооперация, която да обедини производството, преработката и продажбата на тютюн. Така на 1 февруари 1915 г. е учредено „Кооперативно тютюнопроизводително дружество”, което на 15 декември 1918 г. приема името „Кооперативна банка на сдружените тютюнопроизводители”. Наблюдава се много добро развитие - Към 3 април 1915 г. кооперацията обединява 600 членове-тютюнопроизводители, а през 1922 г. кооператорите вече имат своя тютюнева фабрика и се радват на изключителен просперитет.

В периода от 1908 – 1922 г. в България се учредяват и други тютюневи кооперации. След бързото им първоначално развитие, кооперациите от този бранш създават своя кооперативна централа.