Ние сме кооперация!

Публикувано на 01.08.2012 Международни новини

Ние сме кооперация!

Това е една история за силата на кооперацията, създадена от хората за хората. Каква е предисторията - малките магазини за хранителни стоки в община Кирштетен, Долна Австрия, разположени в централните част на града, постепенно биват изместени от големите търговски центрове в края на града. Това води до отлив на клиенти и ги обрича на фалит. Когато и последният малък магазин за хранителни стоки в Кирштетен трябва да затвори, всички осъзнават, че ще загубят нещо много по-важно -  социалния център на селото. За да го защитят от окончателно затваряне, група граждани създават кооперация - Кооперация за доставка на храни в Кирштетен и поемат в свои ръце управлението на магазина за хранителни стоки. Те започват да осъществяват ежедневното управление, като общината изпълнява само надзорни функции. Общината от своя страна предоставя финансова подкрепа, като закупува 100 дялови вноски. В последствие към кооперацията се присъединяват 100 домакинства. Те не само предоставят капитал под формата на дялови вноски, но и нещо много по-важно, полагат стотици часове доброволен труд и показват ангажираност.

В допълнение към финансовата подкрепа и доброволен труд, участието на гражданите води до друга голяма полза - създава се чувство за принадлежност, общност и лоялност, което води до това те да започнат да пазаруват редовно, в резултат на което се увеличават приходите.

Успехът на кооперацията се гради на три основни стълба:

  • Първо, в Борда на кооперацията е избран опитен партньор от сферата на хранителната индустрия;
  • Второ, провинция Долна Австрия предоставя финансова подкрепа на кооперацията;
  • Трето, но не на последно място, успехът на кооперацията се дължи на ЧЛЕНОВЕТЕ, които се обединяват около една обща идея и работят изключително отдадено за постигането й;

Гордостта, която гражданите на Кирштетен, чувстват от това, което са постигнали като общност се изразява в девиза на магазина:

„Ние сме кооперация!"