• Начало /
  • Новини /
  • Проектът за „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“ в действие

Проектът за „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“ в действие

Публикувано на 04.11.2021 Новини

Проектът за „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“ в действие

Подписаният на 1 ноември 2021 г. Рамков договор за сътрудничество на ЦКС с ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – Клисура, е част от Проекта за „Популяризиране на кооперативния модел сред малдите хора“, одобрен от УС на ЦКС през октомври 2021 г.  Той е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие на кооперативните организации 2030 г. и Стратегически пътни карти: Ангажираност и видимост на кооперативните организации, и се реализира в периода 2021-2030 г.

За постигането на крайните цели се реализира пилотен проект, на базата на който ще бъде разработена цялостна иновативна програма, която предоставя на младите хора необходимите компетенции и опит за кооперативно предприемачество чрез създаване на собствени кооперации или заетост в кооперации от системата на ЦКС.

Партньори на ЦКС и „КООП хоризонт“ ЕООД за реализиране на пилотния проект са НСУ „София“, ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков“ – Клисура и УНСС.

Стартът на пилотния проект вече бе даден, като в разширената професионална подготовка на учениците от 10. и 11. клас на ПГ по икономика „Тодор Г. Влайков“ бяха включени история и теория на управлението на кооперациите.

След няколко месеца на 19 студенти в магистърския курс на УНСС „Управление на търговски вериги“ предстои дипломиране, като 15 от тях са млади хора, работещи в кооперативни организации от системата на ЦКС. Сред тях са представители на кооперативните съюзи във Варна, Ловеч и ГКС София, кооперации в Нови пазар, Кубрат, Разград, Ловеч и дружествата „КООП Маркет ЕООД“ и „КООП – търговия и туризъм“ АД. Разходите по обучението са поети от ЦКС и кооперативните организации.

Проектът „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“ се реализира от ЦКС и кооперативното дружество „КООП хоризонт“ ЕООД, с активното участие на кооперативни организации и учебни заведения от цялата страна. След успешното му приключване, той може да бъде адаптиран за съвместно сътрудничество и с други неправителствени организации за кариерно развитие, обучение и заетост.

Стартиралият пилотен проект е първи етап от реализирането на цялостния проект и ще приключи на 31 юли 2022 г. Непосредствено след края му стартира вторият етап - анализ на резултатите, който е с продължителност една година – от 1 август 2022 до 31 юли 2023 г.. Третият етап, с планиран старт 1 август 2023 г., е изработка на програма за кооперативно обучение и предприемачество.

Целевите групи са четири – деца в начален курс на обучение (7-10 г.), прогимназиален курс (11-14 г.), гимназиален курс (15-18 г.) и студенти.